Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza do udziału

w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

Eliminacje miejsko-gminne w Krzeszowicach odbędą się we wtorek

6 marca 2018, od godz. 10.00.

Przesłuchania będą miały miejsce w Galerii w Pałacu Vauxhall
ul. Walkowskiego 1, I piętro.

Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: „Recytatorski”, „Wywiedzione ze słowa”, „Teatr jednego aktora”, „Poezja śpiewana”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych, przy czym uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie.

W tym roku organizatorzy chcą szczególnie uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego warto o tym pamiętać przy wyborze repertuaru.

Karty zgłoszeń należy przesyłać na adres ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice lub składać w sekretariacie Centrum, w godz. 8.00-15.00. Można je także przesłać w formie elektronicznej na adres: a.szczuka@ckiskrzeszowice.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017.

Więcej informacji pod nr tel. 571 401 057.

Zapraszamy!

REGULAMIN ETAPU MIEJSKO-GMINNEGO
PRZESŁANIE KONKURSU I REGULAMIN 63. OKR

KARTA ZGŁOSZEŃ – POEZJA ŚPIEWANA
KARTA ZGŁOSZEŃ – KONKURS RECYTATORSKI 
KARTA ZGŁOSZEŃ – TEATR JEDNEGO AKTORA