O sztuce przez sztukę

PROGRAM EDUKACYJNY – „Sztuka przez Sztukę”

Program edukacyjny „Sztuka przez Sztukę, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas od I do III oraz dzieci przedszkolnych (starsza grupa) i organizowany w ramach godzin lekcyjnych. Wychowawcy i nauczyciele, deklarują uczestnictwo dzieci w danym roku szkolnym podczas trwania wystaw organizowanych w galerii (ok. 10 spotkań).

Głównymi założeniami programu jest: zapewnienie młodemu odbiorcy bezpośredniego kontaktu ze sztuką, danie możliwości skorzystania z szerokiej oferty technik i materiałów plastycznych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych.
Istnieje też możliwość uczestniczenia w programie podczas wybranych wystaw.

Plan programu:
– oprowadzenie po aktualnej wystawie w galerii, prelekcja z
– warsztaty plastyczne z dziećmi inspirowane aktualną wystawą prowadzone przez instruktorów CKiS na sali wystawienniczej

Potrzebny czas do realizacji programu:
– każde spotkanie- prelekcja z warsztatami plastycznymi to ok. 2 – 3 godziny lekcyjne.

Zapewniamy materiały plastyczne.

Koszt każdego spotkania 4 zł. od ucznia.

Wychowawców/nauczycieli prosimy o kontakt z prowadzącą program Cecylią Bielecką-Karasińską
c.bielecka@ckiskrzeszowice.pl
tel 571 401 059

www.ckiskrzeszowice.pl

12 282 14 65 w. 6 

1 października Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach

Dodaj komentarz