Grupa śpiewaczo-obrzędowa Śpiywocki

Grupa śpiewacza, której członkiniami są kobiety, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Krzeszowice. Grupa ma w swym repertuarze przede wszystkim pieśni krakowskie, te najbardziej tradycyjne, charakterystyczne dla naszego regionu.