Plan wystaw

Galeria w Pałacu Vauxhall

PLAN WYDARZEŃ 2017

20 stycznia, piątek,

godz. 19.00

Wspomnij mnie
Koncert karnawałowy Sławy Przybylskiej

27 stycznia, piątek,

godz. 19.00

Energia Pasteli
Wernisaż wystawy malarstwa Ryszarda Miłka

24 lutego, piątek,

godz. 19.00

Jej Portret
Wernisaż zbiorowej wystawy krakowskich artystów
w ramach Marca Kobiet w Galerii

24 marca, piątek,

godz. 19.00

Marta Bizoń – Tu i Tu
Koncert w ramach Marca Kobiet w Galerii

7 kwietnia, piątek,

godz. 19.00

Jak Wam się Podoba?
Helena Modrzejewska – arystokratka sceny
Wernisaż wystawy ze zbiorów Fundacji Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej

9 czerwca, piątek,

godz. 19.00

Tadeusz Rząca
 Czas zapamiętany w kolorze
Wernisaż wystawy autochromów ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

14 lipca, piątek

godz. 19.00

Impresje z Tenczynka i okloic
Wernisaż wystawy członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Tenczyńskie Skałki” z okazji Jubileuszu 30-lecia powstania Ogrodu Działkowego w Tenczynku

1 września, piątek

godz. 19.00

Poza Schematami
Wernisaż wystawy artystów powiatu krakowskiego
w 100-lecie awangardy polskiej

8 października, niedziela

godz. 16.00

Koncert Łukasza Długosza

20 października, piątek

godz. 19.00

Ars – Mea Patria
Wernisaż wystawy rzeźby i malarstwa

prof. Czesława Dźwigaja
12 listopada, niedziela
godz. 16.00
Krzeszowice Śpiewają na Święto Niepodległości
19 listopada, niedziela Brat Naszego Boga
Spektakl w kościele pw. św. Jana Pawła II w Krzeszowicach
z okazji Roku św. Brata Alberta w wykonaniu teatru SCENA MOLIERE z Krakowa. Reżyseria: Artur Dziurman.

24 listopada, piątek,

godz. 19.00

Koncert utworów Jacquesa Brela w wykonaniu Janusza Zbiegieła

8 grudnia, piątek

godz. 19.00

Wernisaż wystawy twórczości ludowej Zdzisława Słoniny

 

Dodaj komentarz