Z przyczyn niezależnych od Centrum Kultury i Sportu
koncert Beaty Rybotyckiej zostaje przełożony na
14 stycznia 2016r. , czwartek, godz.19.00

rybotycka2