Eliminacje miejsko-gminne 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Eliminacje miejsko-gminne 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w eliminacjach miejsko-gminnych  69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Uczestnicy konkursu przygotowują repertuar, który nie był prezentowany w innych konkursach recytatorskich

Eliminacje miejsko-gminne w Krzeszowicach odbędą się 11 marca 2024 (poniedziałek) od godz. 9.00 w Kopalni Talentów przy ul. św. Floriana 3 – filii Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 marca 2024 roku. Karty można złożyć osobiście lub mailowo (skan podpisanej karty zgłoszenia) na adres:m.smutek@ckiskrzeszowice.pl

Karty oraz regulamin dostępne są w załącznikach.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

TURNIEJ RECYTATORSKI
Uczestnicy występują w różnych kategoriach wiekowych:
- dzieci ze szkół podstawowych klasy I-III,

- dzieci ze szkół podstawowych klasy IV-VI,

- dzieci ze szkół podstawowych klasy VII-VIII,

- młodzież szkół ponadpodstawowych,

- osoby dorosłe.

Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz proza.
Do wykonania uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki. Sąd Konkursowy może zwrócić się z prośbą o wykonanie drugiego wiersza.
 Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Obowiązują następujące zasady:

- uczestnicy występują bez podziału na kategorie,
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów).
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- uczestnicy występują bez podziału na kategorie
- obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki
Czas występu nie może przekroczyć 30 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

- występują tylko soliści,
- uczestnicy występują bez podziału na kategorie,
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej,
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę,
- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym,
- do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny
(do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback),
- utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 12 minut.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 571 401 011 lub 571 401 057.