ORLIK - ruszają rezerwacje na okres kwiecień-czerwiec

ORLIK - ruszają rezerwacje na okres kwiecień-czerwiec

Rozpoczynamy rezerwacje boiska Orlik  na okres od 2 kwietnia do 21 czerwca. 

Osoby zainteresowane korzystaniem z obiektu w tym terminie prosimy o wysłanie e-maila na adres: sport@ckiskrzeszowice.pl.

Informacja powinna zawierać:

- okres wynajmu;

- dzień i godzinę;

- imię i nazwisko lub nazwę firmy, stowarzyszenia, fundacji, klubu;

- numer telefonu do kontaktu;

- pierwszeństwo w rezerwacji mają stowarzyszenia, fundacje, kluby z gminy Krzeszowice.

Na zgłoszenia czekamy do 21 marca 2024 roku.