Trzy kobiety siedzące na zielonej trawie; dwie z nich mają przed sobą sztalugę; trzecia przygląda się pracy jednej z dziewczyn i prowadzi z nią rozmowę

Plener malarski "Śladami Młodej Polski" - ruszają zapisy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w plenerze malarskim, który będzie towarzyszył tegorocznej Majówce w Krzeszowicach. 

W tym roku plener odbywać się będzie pod hasłem: Śladami Młodej Polski, poprowadzi go Barbara Dec. Technika przewodnia: pastel i akwarela. 

Młoda Polska to czas mieszania się różnych stylów: impresjonizmu, symbolizmu, ekspresjonizmu, neoromantyzmu. Wśród najczęściej wymienianych malarzy Młodej Polski wymienia się Stanisława WyspiańskiegoJacka Malczewskiego, Olgi Boznańskiej, Edwarda OkuniaWładysława Podkowińskiego czy Józefa Mehoffera. Ich dzieła, choć zdecydowanie różniące się od siebie w stylistyce, łączą jednak pewne elementy wspólne dla całego okresu malarstwa Młodej Polski. Bogactwo motywów roślinnych wraz z ich symboliką, liczne nawiązania do motywów mitologicznych, odwołania do folkloru, natury, miejsca człowieka w świecie. 

Zapisy wyłącznie przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ruszają 15 maja o godz. 9.00. 

W tym roku plener nie ma charakteru konkursowego.