Archiwum kategorii: Bez kategorii

„Człowiek przeminie – pamięć pozostanie” wystawa obrazów olejnych Agaty Macugi

Człowiek przeminie – pamięć pozostanie” to tytuł nowej wystawy na którą zapraszamy do naszej Galerii Pod 1edynką(sala nr 1). Są to obrazy olejne Agaty Macugi, która przez wiele lat swojej drogi twórczej, należała do krzeszowickiej Grupy Plastycznej ZDRÓJ. Obrazy, których tematem są kwiaty, zostały wypożyczone z prywatnej kolekcji jej syna, Mateusza Macugi. Jest to wystawa wspomnieniowa, ponieważ Pani Agaty nie ma już wśród nas, zmarła w ubiegłym roku.

Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego 2018/2019

Kalendarze Mistrzostw Powiatu Krakowskiego na rok szkolny 2018/2019 – do pobrania:

Jednocześnie informujemy, że w związku z nieokreśleniem przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy dokładnych terminów finałów wojewódzkich zmianie mogą ulec daty zawodów o Mistrzostwo Powiatu Krakowskiego. W związku z tym niniejsze terminarze są jedynie wskazaniem ewentualnych terminów zawodów. Właściwą wykładnią będą regulaminy i informacje dot. zawodów, które ukazywać będą się w zakładce MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO->AKTUALNOŚCI oraz w systemie SRS – www.srs.szs.pl

DUWK Wykładowcy

Zapisy     Terminarz     Wykłady     Wykładowcy     Galeria     Kontakt     Archiwum

Wykładowcy 2018/2019

Michał Kołdras – operator kamery i montażysta, właściciel serwisu o kinie niezależnym – kinoamatorskie.pl.
Marcin Banaś – muzealnik, astronom i popularyzator nauki. Kustosz w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dr inż. Wiktor Berski jest pracownikiem Katedry Technologii Węglowodanów, Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z zakresu technologii węglowodanów, przetwórstwa ziemniaków na cele spożywcze oraz biologicznych podstaw produkcji roślinnej. Prywatnie interesuje się historią oraz zbiera modele.
Aleksandra Chechelska-Noworyta – doktorantką chemii na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  Przez kilka lat była członkiem Naukowego Koła Chemików UJ. Brała udział w licznych pokazach chemicznych, m.in. podczas Festiwalu Nauki w Krakowie oraz w widowisku teatralnym z pokazami chemicznymi w trakcie Małopolskiej Nocy Naukowców. Interesuje się głównie chemią organiczną. Podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim uczestniczyła w programie Erasmus na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, gdzie pracowała w zespole zajmującym się syntezą sensorów stosowanych w fotochemii. Obecnie prowadzi badania w zespole chemii organicznej nad funkcjonalizacją związków krzemoorganicznych związkami organicznymi zawierających w strukturze atom azotu.
Dr Maciej Kluza – muzealnik, fizyk i popularyzator nauki. Kustosz dyplomowany w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor wystaw interaktywnych i wystaw z dziedziny historii nauki.
Dr hab. inż. Jerzy Domżał jest adiunktem w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. W 2009 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Congestion Control in Flow-Aware Networks”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2016 r. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z sieciami optycznymi oraz usługami dla Internetu Przyszłości. W 2010 r. i 2013 r. otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla szczególnie uzdolnionych młodych naukowców. W 2011 r. został laureatem prestiżowego programu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W 2015 r. otrzymał nagrodę naukową Tygodnika POLITYKA. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych, w tym jednego patentu, siedmiu zgłoszeń patentowych i trzech książek. Staże naukowe odbywał między innymi w Barcelonie, w Madrycie oraz na Uniwersytecie Stanforda, USA.
Dr n. fiz. hab. n. med. Armand Cholewka zajmuje się szeroko rozumianym wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii. Jego głównym polem zainteresowań naukowych jest zastosowanie termowizji w diagnostyce medycznej. Autor blisko 80 prac naukowych, jak i dydaktycznych. Prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria z zakresu biomedycznych aplikacji praw fizyki, fizyki medycznej oraz medycyny fizykalnej. Od lat intensywnie działa w zakresie organizacji i rozwoju fizyki medycznej na Śląsku. Od roku 2011 jest prezesem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Od 2016 roku jest z-cą Dyrektora Instytutu Fizyki UŚ oraz Dziekanem Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży. Pełni równocześnie funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termowizyjnej w Medycynie i kierownika Zakładu Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki w Uniwersytecie Śląskim, gdzie pracuj jako adiunkt od 2005 roku. Prywatnie interesuj się sportem, szczególnie koszykówką, a w wolnych chwilach z rodziną spaceruje po Beskidach. 

Wykładowcy 2017/2018

Weronika Idzikowska – animatorka społeczna i kulturowa, badaczka aktywności społecznej i kulturowej dzieci i młodzieży, pedagożka kultury. Bada i uczy, w jaki sposób skutecznie oddawać głos tym grupom społecznym, które jak „ryby głosu nie mają”. Stronniczka idei powszechnej i wspartej o dialog edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w której wszyscy mamy prawo do wyrażania swoich poglądów i moc do zmieniania świata. Stale współpracuje z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie i Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Dr Małgorzata Krzeczkowska jest pracownikiem Wydziału Chemii UJ w Krakowie, wieloletnią nauczycielką chemii w liceum (poziom rozszerzony). Autorka lub współautorka książek z chemii (przewodnik, repetytorium, poradnik, trener, kompendium wiedzy, zbiór zadań, tablice chemiczne) stanowiących pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego; wykładowca i prowadząca warsztaty promujące postawę badawczą dzieci i młodzieży, popularyzator nauki i entuzjastka edukacji alternatywnej; w wolnych chwilach słucha muzyki klasycznej i pisze wiersze.
Dr Iwona Steczko – adiunkt w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uczy studentów, którzy w przyszłości chcą zostać nauczycielami lub dziennikarzami. Jest współautorką serii podręczników „To lubię!” do kształcenia językowego w szkole podstawowej i średniej, a także ćwiczeń „Sztuka pisania”. Przez wiele lat zasiadała w jury telewizyjnego programu edukacyjnego dla dzieci pt. „Słowa, słówka i półsłówka”. Swoją pracę naukową koncentruje na badaniu tekstów, które pozwalają poznać dawną kulturę funeralną.

Wioletta Frankiewicz jest dwukrotną olimpijką (Ateny, 2004 oraz Pekin, 2008). Jej pierwszy kontakt ze sportem to szkolne SKS-y, na które w 4 klasie namówił ją nauczyciel wychowanie fizycznego. Zadebiutowała na przełajowych Mistrzostwach Polski Młodziczek w Poznaniu – zajęła tam 3 miejsce. Kolejne kroki w swojej karierze stawiała już w LO w Skarżysku – Kamiennej, gdzie jej sportowym opiekunem został Krzysztof Woliński. Po zakończeniu nauki w liceum rozpoczęła studia na AWF im. B. Czecha w Krakowie. Zmiana miejsca zamieszkania zmusiła ją do zmiany trenera, którym został znany polski maratończyk Dariusz Kaczmarski. Po roku wspólnej pracy zdecydowała się przejść pod opiekę Zbigniewa Króla, z którym święciła swoje największe seniorskie sukcesy. Do jej największych osiągnięć sportowych należy: 14 tytułów Mistrzyni Polski, brązowy medal Mistrzostw Europy, rekord świata w biegu na 2000 m z przeszkodami, dwa rekordy Polski – 3000 m z przeszkodami oraz 5000 m.

Dr hab. inż. Andrzej Klepka jest adiunktem w Katedrze Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu robotyki, mechaniki i diagnostyki. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z Podstaw Robotyki oraz Przetwarzania Sygnałów.

Mgr inż. arch. Marzena Dranka, nazywana przez dzieciaki: Pani Miarka – architekt i nauczyciel w jednym, właścicielka firmy edukacyjnej MIAROLOGIA, w ramach której prowadzi Akademię Miarologii czyli cotygodniowe spotkania z architekturą, budownictwem, inżynierią i innowacyjną technologią.

Przekazuje podstawową wiedzę z zakresu projektowania otaczającej nas przestrzeni
i wykorzystywania zasad rządzących florą i fauną w technice inżynierskiej. Stwarza możliwość samodzielnych doświadczeń i zaraża pasją do nauki, zwłaszcza do przedmiotów ścisłych. W ciekawy, a czasem nawet żartobliwy sposób prezentuje reguły rządzące światem inżynierii.

Krzysztof Lelek – absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Pasjonat, od ponad 20 lat kolekcjonuje skały i minerały. W swych prywatnych zbiorach zgromadził kilka tysięcy okazów z całego świata. Prowadzi zajęcia edukacyjne, prelekcje, organizuje wystawy, zachęcając młodych ludzi do kolekcjonerstwa i obcowania z przyrodą.
Przewodnik po Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej i Ojcowskim Parku Narodowym.
Lek. Rafał Staszkiewicz jest wykwalifikowanym specjalistą z zakresu neurochirurgii.
Od najwcześniejszych lat życia wierny swojemu powołaniu – z entuzjazmem realizuje się

w zawodzie lekarza. W 2003 roku ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku i od tamtej pory rozwija się w zawodzie neurochirurga, pracując w różnego rodzaju placówkach specjalistycznych w Polsce. Znakomicie zna dwa języki obce – angielski i niemiecki, dzięki czemu może konsultować również zagranicznych pacjentów. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał nie tylko poprzez pracę w zawodzie neurochirurga, ale także dzięki odbyciu specjalistycznych staży zawodowych. Należy do nich staż w Department of Neurosurgery at Ninewells Hospital Dundee, który ukończył w 2010 roku. Lek. Rafał Staszkiewicz jest autorem i współautorem licznych prac naukowych, które poświęcone są zagadnieniom neurochirurgicznym.
Dr Piotr Kłapyta – Adiunkt w Zakładzie Geomorfologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Miłośnik Karpat i kultury pasterskiej, przewodnik górski, Góral babiogórski. Naukowo zajmuje się dawnymi zlodowaceniami w Karpatach na Babiej Górze, Tatrach i górach Ukrainy. Zbiera i gra na karpackich instrumentach pasterskich.

Dr Justyna Cząstka Kłapyta – etnomuzykolog, badacz tradycji muzycznych w Karpatach, autorka monografii kolędowania na Huculszczyźnie. Badaczk kultury pogranicza w Karpatach – obecnie Rusinów i Górali.

Dr Piotr Stanek – Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK). Doktorat uzyskał w Uniwersytecie Lille 1 (Francja) w 2007 roku broniąc pracę doktorską na temat efektywności podejmowania decyzji w bankach centralnych. W ciągu ostatnich 10 lat prowadził gościnne wykłady m.in. w Albanii,  Austrii, Francji, na Litwie, w Mołdawii oraz w Stanach Zjednoczonych. Jego badania naukowe i publikacje koncentrują się na tematyce polityki pieniężnej i podejmowania decyzji w bankach centralnych, w szczególności w Europejskim Banku Centralnym oraz wokół problematyki globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego lat 2007-2015, w tym zagadnień stabilności zadłużenia publicznego. Jest autorem i współautorem około 50 publikacji naukowych: artykułów w czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz rozdziałów w monografiach. Współpracuje z Uniwersytetem Dziedzięcym UEK oraz Willą Decjusza prowadząc zajęcia dla dzieci dotyczące historii pieniądza i tematów pokrewnych.

Mgr inż. Aleksandra Knapik jest doktorantką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucje Historii Sztuki. Prowadzi badaniach z zakresu historii sztuki ogrodowej, historii roślin oraz ilustracji botanicznej. Do jej zainteresowań należy również projektowanie ogrodów oraz pszczelarstwo.

DUWK Zapisy

Zapisy     Terminarz     Wykłady     Wykładowcy     Galeria     Kontakt     Archiwum

Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat do studiowania w roku akademickim 2018/2019.

Na zajęcia obowiązują zapisy – wystarczy wypełnić elektroniczny formularz aktywny od 10 września (link u doły strony).
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi 25 zł. W przypadku dokonania wpłaty za I semestr – 5 wykładów – 100 zł, uzyskuje się rabat. 
Wpłatę można dokonać gotówką w kasie Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach lub na konto – nr rachunku bankowego
BOŚ S.A. 51 1540 1115 2014 6080 4800 0001.

Płatności należy dokonać odpowiednio wcześniej przed zajęciami lub zgłosić się na wykład z wydrukowanym potwierdzeniem przelewu.
W przypadku płatności przelewem należy wpisać w polu „tytułem przelewu” imię i nazwisko dziecka wraz z dopiskiem „uniwersytet”,
np.: „Jan Kowalski – uniwersytet”. 

Bule na Zamku

Atrakcji nie zabrakło także na koniec długiego weekendu – a to za sprawą rozgrywek w bule, zorganizowanych na zamku przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zamkowych gości – zarówno tych, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z tą starą, wywodzącą się z Francji grą, jak i przybyłych doświadczonych zawodników. Chętni mogli także spróbować swoich sił w grze w podkowy. Bo gdzież grać w podkowy, jeśli nie na rycerskim zamku?

Obrona zamku przed Szwedem

262 rekonstruktorów z Polski, Czech i Słowacji, 14 armat, 45 kilogramów wystrzelonego prochu i – przede wszystkim – mnóstwo dobrej zabawy. 12 i 13 sierpnia Tenczyn stał się tłem dla – jak się później okazało – największej imprezy rekonstruktorskiej na południu Polski. Pieczołowicie odwzorowane stroje, repliki broni, pokazy staropolskiej kuchni w otoczeniu siedemnastowiecznego obozowiska i przy akompaniamencie ówczesnej muzyki – nie ma lepszego sposobu na promocję historii – tej powszechnej i tej lokalnej. Centrum Kultury i Sportu wraz z Kompanią Dragonów Pana Zebrzydowskiego przygotowało piękne widowisko, do którego niewątpliwie nie raz jeszcze powrócimy wspomnieniami. Choć pierwszego dnia inscenizacji ulewa dała się nam we znaki, to udowodniliśmy, że zamkowi w Rudnie żaden „potop” nie jest straszny. I mimo, że w sobotę zamek dostał się w szwedzkie ręce, to w niedzielę pośpiesznie go odzyskaliśmy, by nadal mógł górować nad okolicą i służyć Państwu jako najatrakcyjniejsze miejsce dla turystyki weekendowej.

Baśniowe inspiracje – terapia przez twórczość. Wernisaż 30.06.2017

W „Galerii pod 1edynką” (sala nr 1) wakacyjna wystawa dzieł plastycznych podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Woli Filipowskiej. Organizatorem wystawy jest jego kierownik, Monika Bobrzyk, terapeuta plastyk Małgorzata Ostrowska i terapeuta zajęciowy Danuta Sikora.

Prezentowane prace wykonano podczas zajęć w pracowni plastycznej oraz rękodzieła. Dla uczestników zajęć plastycznych są one ekspresją własnego potencjału twórczego, przeżyć i wyobraźni, stają się bodźcem do rozwoju i utrzymania pasji tworzenia, wzbogacają zakres zainteresowania światem zewnętrznym i tym samym otwierają możliwość udziału w życiu społeczno – kulturalnym. W swoich pracach podopieczni ŚDS stosują technikę papier – mâché, masy papierowej, rysunku, malarstwa, upcyklingu odpadów kartonowych i tworzyw sztucznych oraz mieszaną z wykorzystaniem drewna, włóczki, kamyków, a także fotografowanie.

Wystawa będzie czynna do końca sierpnia.

„Wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd”

Wszyscy z rozmarzeniem i zachwytem patrzymy na wieczorne rozgwieżdżone niebo, często szukając spadających gwiazd. Studenci naszego uniwersytetu już wiedzą, że to meteoryty. Ich okazy mogli zobaczyć i dotknąć na wykładzie „Wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd” który  17 czerwca poprowadził Janusz Nicewicz, doktorant Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie.

Nasi studenci mieli wiele pytań i  teorii dotyczących m.in. czarnej dziury, znaczenia ziemi, słońca i planet w wszechświecie, podróży w czasie, życia i śmierci gwiazd a nawet takie czy istnieją ufoludki? Wykład wzbudził takie emocje, że trzeba było je szybko ostudzić bo nasz wykładowca nie mógł dość do głosu, a wszystko to w imię nauki.

Czy naprawdę jesteśmy dziećmi gwiazd? Podziwiając nocne niebo, tak naprawdę patrzymy na naszych stwórców. Pierwiastki, z których są zbudowane nasze ciała oraz otaczająca rzeczywistość są produkowane w gwiazdach.

To był ostatni wykład Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach w roku akademickim 2016/2017. Zakończyliśmy go uroczystością wręczenia dyplomów i nagród  za udział i ukończenie uniwersytetu. Na naszej liście było ponad 40 uczestników, wśród nich 29 studentów zdobyło zaliczenie roku, a kilkoro z nich nie opuściło żadnego wykładu. Cieszy nas tak duża frekwencja, będąca niezaprzeczalnym dowodem na to jak takie inicjatywy są  potrzebne i jak duża jest chęć poszerzenia wiedzy wśród dzieci.

W świecie iluzji

W zapowiedzi wykładu DUWK „W świecie iluzji” obiecywałam studentom dużo atrakcji, niespodzianek i świetną zabawę. Tak też było w sobotę, 3 czerwca. Spotkanie z Andrzejem Talkowskim aktorem i dyrektorem Teatru Szczęście w Krakowie, było pełne wrażeń. Klaun Feliks, bo pod taką postacią wystąpił, wzbudził  nie tylko ogromną radość, ale salwy śmiechu!  Trzy walizki, które przywiózł, skrywały magiczne i bardzo tajemnicze rekwizyty, niezbędne podczas przedstawienia. Jak na klauna przystało, Feliks rozbawił uczestników swoją straszną nieporadnością, nie zabrakło również zręcznych iluzjonistycznych i cyrkowych sztuczek.

Inspiracją wykładu był Międzynarodowy Dzień Dziecka, a Andrzej Talkowski ma wspaniały kontakt z młodymi, ale wymagającymi widzami jakimi są dzieci i niewątpliwie zadziwia je swoimi umiejętnościami. Na zakończenie, zespół studentów zagrał utwór na przypominających „żabi rechot” instrumentach, a asystenci Feliksa dostali nagrody. Występ sprawił wiele radości dzieciom, zaproszonym do obejrzenia ich występu rodzicom, a także mnie jako koordynatorce. Było wesoło, ale i pouczająco. W czasie spotkania studenci usłyszeli od wykładowcy kilka ważnych słów m. in. że wszystko potrafią i mogą zrobić, żeby w życiu nie poddać się iluzji, widzieć rzeczy jakimi są i nie dać się wyprowadzić „w pole”.

Wszyscy studenci otrzymali słodkości!

Zapraszam do fotorelacji ze wspólnej zabawy.

Zapraszam na wykład – ostatni w tym roku akademickim:

17.06.2017, sobota, godz. 10.00

„Wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd”

Wyroby artystyczne twórców naszego regionu

Wraz z wiosną zapraszamy do „Galerii pod 1edynką” do oglądnięcia naszej nowej wystawy bobrazów olejnych „Polskie pejzaże” których twórcą jest członkini krzeszowickiej Grupy Plastycznej „Zdrój” JOANNA PARTYKA.

Maluję z potrzeby serca, są to obrazy zapamiętane z dzieciństwa i te widziane współcześnie –
krajobrazy polskie od morza do Tatr. Swoje prace wystawiałam na wielu wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Uczestniczyłam w kilkunastu plenerach malarskich.
W galerii można zobaczyć też moje inne prace m.in. obrazki malowane na szkle oraz butelki,
pucharki szklane ozdobione motywami kwiatów i owoców.
Serdecznie zapraszam
Joanna Partyka
W galerii oprócz obrazów Pani Joanny można zobaczyć i zakupić także wyroby artystyczne twórców naszego regionu: ceramikę, ikony, ozdobione szklane butelki, lalki szmacianki, szydełkowe koronkowe serwetki, bieżniki i obrusy, ręcznie haftowane okolicznościowe kartki oraz biżuterię.

ZAMEK TENCZYN W RUDNIE

regulamin

 

 

Zamek Tenczyn w Rudnie jest udostępniany zwiedzającym dzięki zgodzie Spadkobierców Adama hr. Potockiego,Rodzinom Potockich z linii Krzeszowickiej i Bnińskich.

Uprzejmie informujemy, że aktualnie (kwiecień 2018) spadkobiercy Rodu Potockich
nie wybrali jeszcze operatora trasy turystycznej.

TAJEMNICE FOTOGRAFII

TAJEMNICE  FOTOGRAFII

8 kwietnia studenci Dziecięcego Uniwersytetu spotkali się z wielkim pasjonatem fotografii, artystą, dziennikarzem i instruktorem  Andrzejem Wojciechem Dworaczkiem, którego wykład połączony z warsztatami przybliżył tak trudny temat jakim jest fotografia. Jestem pewna, że samodzielne wykonanie aparatu otworkowego i obserwowanie obrazu na kalce technicznej w prosty sposób wyjaśniło zasady powstawania obrazu fotograficznego. To doświadczenie wywołało wielkie zainteresowanie, ba wręcz podziw ponieważ  działo się coś niezwykłego i wręcz  magicznego. Były też i inne eksperymenty z światłem przy użyciu białej parasolki, folii optycznej oraz padło wiele dociekliwych pytań.  I jedno zadane przez wykładowcę, Wojtka Dworaczka  „Czy fotograf  jest malarzem?” Zdania wśród studentów były podzielone… a Państwa? Może pomoże odpowiedzieć na to pytanie definicję słowa – „Fotografia, gr. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła.  

Cieszę się, że to kolejne spotkanie wywołało tyle entuzjazmu wśród dzieci uczestniczących w wykładach naszego uniwersytetu o czym może zaświadczyć fotorelacja.

Zapraszam na następny kwietniowy wykład: 

22.04.2017, sobota, godz.10.00
„Pszczoła – taka mała, taka ważna”

Prowadząca: mgr in. Aleksandra Knapik

Na ratunek. Pierwsza pomoc- jak się zachować

To było bardzo rzeczowe i ciekawe szkolenie z praktyki poparte oczywiście solidna porcją wiedzy. Wiadomo, że najlepiej uczyć się praktycznie, a w przypadku najmłodszych najlepszą formą jest nauka poprzez zabawę. Tak było 25 marca w sobotę na kolejnym wykładzie w ramach DUWK.

Cennik Jarmark

Opłaty za stoiska:

90 zł brutto – 1 dzień (przedpłata na konto 45 zł)
160 zł brutto – 2 dni (przedpłata na konto 80 zł)

STOISKA GASTRONOMICZNE 180 zł brutto – 1 dzień (przedpłata na konto 90 zł)350 zł brutto – 2 dni (przedpłata na konto 180 zł)

WIOSENNY JARMARK TRADYCJI I RĘKODZIEŁA 2018

banerek CENNIK

WIOSENNY JARMARK TRADYCJI I RĘKODZIEŁA

26-27 MAJA 2018
godz. 9.00 – 20.00
Rynek w Krzeszowicach

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach serdecznie zaprasza artystów i twórców ludowych do udziału w Wiosennym Jarmarku Tradycji. Proponujemy Państwu wynajem stoisk* na prezentację i sprzedaż rękodzieła, wyrobów tradycyjnych i produktów lokalnych.

DUWK POWIETRZE

Powietrze w akcji!

Czy powietrze jest leniuchem? Czy Piotruś z wiersza Jerzego Ludwika Kerna miał rację chcąc zostać powietrzem, ponieważ wtedy nic nie musiałby robić?  Jak to jest z tym żywiołem?

Powietrze, powołując się na Wikipedię, to mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską. Hmmm… dość trudna definicja ale wyjaśnili ją poprzez niezwykle eksperymenty w których mogli uczestniczyć studenci DUWK, dr Aneta Szczygielska i Marcin Łaciak z UŚ.  I tak nasi mali, żądni wiedzy studenci dowiedzieli się m.in., że powietrze jest bezbarwne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie a skroplone jest bladoniebieskie!? Chociaż powietrze jest bardzo użyteczne bywa  też niebezpieczne a  najważniejsza rzecz…. jest niezbędne do życia!

Każdy student chociaż raz uczestniczył w licznie prezentowanych eksperymentach. Co się działo! Janek został zapakowany próżniowo w worek, Norberta podnosiła wielka piłka, strzelały wyrzutnie, fruwały piłki i balony! Na koniec każdy uczestnik musiał złapać swoją piłkę-podarunek.

Ten sobotni wykład wpisał się niezwykle trafnie w temat, który tak wszystkich ostatnio absorbuje i słusznie zresztą bo chyba nikt nie chce dobrowolnie oddychać czymś co ten prawidłowy skład powietrza niczym nie przypomina …. 

Zapraszam na kolejny wykład 

25.03.2017, sobota, godz.10.00

Na ratunek! Pierwsza pomoc – jak się zachować?

Architektura Krakowa – akwarele Wokół kobiety – prace grupy artystycznej BOHEMAZY

 

Serdecznie zapraszamy do  niedawno powstałej w naszym Centrum, na parterze, Galerii pod 1edynką. Aktualnie można zobaczyć tam urokliwe akwarele Adama Pochopienia. Wspaniała architektura Krakowa, pejzaże m.in. krzeszowickie parki, to tematy prac tego artysty. Natomiast w sali obok możemy obejrzeć wystawę portretów Wokół kobiety. Tworzą ją prace twórców grupy artystycznej Bohemazy: Katarzyny Hromek, Zuzanny Marchelewicz, Zuzanny Dec, Heleny Płaszczak oraz Barbary Dec.

Jarmark

banerek jarmark wiosenny

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach serdecznie zaprasza artystów
i twórców ludowych do udziału w

Świątecznym Jarmarku Tradycji i Rękodzieła 
w dniach 15-16 grudnia 2018

Serdecznie zapraszamy do  niedawno powstałej w naszym Centrum, na parterze, Galerii pod 1edynką. Aktualnie można zobaczyć tam urokliwe akwarele Adama Pochopienia. Wspaniała architektura Krakowa, pejzaże m.in. krzeszowickie parki, to tematy prac tego artysty. Natomiast w sali obok możemy obejrzeć wystawę portretów Wokół kobiety. Tworzą ją prace twórców grupy artystycznej Bohemazy: Katarzyny Hromek, Zuzanny Marchelewicz, Zuzanny Dec, Heleny Płaszczak oraz Barbary Dec.

„Retro podwieczorek” dla Seniorów – fotorelacja

W dniu 7 marca odbył się w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach niezwykły koncert z okazji Dnia Kobiet.

Dla  krzeszowickich seniorów, między innymi  z Klubu Seniora „Radość Życia”, Ośrodka Integracji Seniorów i Młodzieży w Krzeszowicach oraz pań z Kół Gospodyń Wiejskich, największe przeboje Ireny Santor, Mieczysława Fogga, czy Sławy Przybylskiej wykonali Beata Horwat-Zacharko i Wiesław Gertner.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

kreatywne

Wystaw prac plastycznych dzieci i młodzieży z popołudniowych zajęć CKiS cieszących się dużym zainteresowaniem i frekwencją a prowadzonych od wielu już lat przez malarkę, plastyczkę Barbarę Dec. Prezentowane prace wykonane w ciekawych technikach plastycznych o różnych tematach były dowodem na to, że są uzdolnieni młodzi twórcy których warto wspierać i rozwijać.

1edynka

Świąteczna „1edynka”

Święta „Galeria Pod 1edynką” w grudniu zapraszała do zwiedzania i zakupów prac plastycznych, ozdób choinkowych i podarunków świątecznych. Były to piękne akwarele i obrazy olejne Adama Pochopienia „Kolędnicy i Muzykanci” ,  akwarele Tadeusza Gillerta „Kościoły i Zaułki Krakowa” oraz wyroby artystyczne z ceramiki, zabawki, aniołki, gwiazdeczki i inne świąteczne cudeńka naszych twórców regionu i członków Grupy Plastycznej Zdrój. 

galeria pod „1dynką”

Galeria „Pod 1edynką” to nasza nowa propozycja dla Państwa. W Centrum Kultury i Sportu stworzyliśmy miejsce w którym swoje prace będą prezentowali twórcy profesjonalni i nieprofesjonalni, związani z gminą Krzeszowice. Ma być nie tylko miejscem, w którym sztukę się ogląda, ponieważ prezentowane prace można również zakupić.

kołpanowicz

Na wystawie prac plastycznych uczniów Szkoły Malarstwa i Rysunku Marcina Kołpanowicza, rok szkolny 2015/16, prezentowane były  prace w różnych technikach o tematyce: martwa natura, portrety, postacie. Autorami tych prac były : Patrycja Fermentowicz, Dominika Jarosz, Aniela Jurkiewicz, Gabriela Nawrocka. Prace zostały wykonane pod kierunkiem Marcina Kołpanowicza, naszego krzeszowickiego malarza o bardzo dużym dorobku artystycznym.

POPLENEROWE

Poplenerowa wystawa „Zamkowe Inspiracje Artystyczne” – Rudno 2016

Galeria pod 1edynką rozpoczęła swoją działalność, na parterze CKiS, dwoma wystawami.  Były to; akwarele Joanny Kolibaj „Świat zwierząt” i „Portrety”, a w gablotach oryginalne wyroby artystyczne: ikony, ceramika, na szkle malowane, obrazy olejne, decoupage, biżuteria, wykonane przez lokalnych twórców oraz członków krzeszowickiej Grupy Plastycznej „Zdrój”.  W sali obok można było obejrzeć poplenerowe prace plastyczne dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników organizowanego na zamku Tenczyn w Rudnie pleneru „Zamkowe Inspiracje Artystyczne” pod kierunkiem plastyczki, malarki Barbary Dec.(sierpień, wrzesień)

MUZYKA W RĘKACH DYRYGENTA

Na sobotnim wykładzie Dziecięcego Uniwersytetu w CKiS królowała MUZYKA W RĘKACH DYRYGENTA. Jak wygląda praca dyrygenta? Do czego jest potrzebny? Co oznaczają tajemnicze znaki w partyturze, które przekazuje podczas koncertu? Czym jest batuta i partytura? Jakie instrumenty grają w orkiestrze?