Dostępność

Dostępność

Jesteśmy instytucją otwartą dla naszych odwiedzających i stale udoskonalamy dostępność naszej oferty, dlatego wszelkie potrzeby związane z wizytą w Centrum Kultury i Sportu prosimy zgłaszać bezpośrednio do koordynatora do spraw dostępności.

Do zobaczenia!


Dane teleadresowe:
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
Miejscowość: Krzeszowice
Kod pocztowy: 32-065
Ulica: Doktora Jana Walkowskiego 1
Telefon: +48 571 401 050 

Dane kontaktowe:
Koordynator do spraw dostępności: Mateusz Godyń
Telefon: +48 880 780 459
Kontakt mailowy: dostepnosc@ckiskrzeszowice.pl