sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Fotoklub Krzeszowice - Grupa Twórcza

poniedziałek, 04 listopad 2019 11:45

Grupa Plastyczna Zdrój

środa, 16 styczeń 2019 16:17

Seniorzy

środa, 16 styczeń 2019 16:16

Koło Gospodyń Wiejskich

środa, 16 styczeń 2019 16:16

Klub Podróżnika

środa, 16 styczeń 2019 16:16

Internetowa sprzedaż biletów