sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Grupa Plastyczna Zdrój

Grupa Plastyczna ”Zdrój” zawiązała się w 1985 roku, jako finał inicjatywy działaczy kulturalnych i plastyków. Patronat i opiekę nad grupą przyjął Krzeszowicki Ośrodek Kultury (obecnie Centrum Kultury i Sportu). Opiekunem artystycznym grupy został Marian Konarski, człowiek –legenda, znany malarz, rysownik, rzeźbiarz, poeta, filozof, podczas wojny członek AK. Profesor zaprojektował do dzisiaj używane logo grupy. Kolejno grupą opiekowali się: Jacek Konarski (syn M. Konarskiego) – znany artysta malarz oraz Andrzej Kozera – animator kultury, organizator plenerów i kurator wystaw. W latach 2004-2010 funkcję Prezesa grupy pełnił Jan Widyna – jeden z założycieli grupy. Od roku 2010 grupie prezesuje Renata Wróbel. Grupa plastyczna liczy około 35 osób – artystów nieprofesjonalnych z terenu naszej gminy i województwa. Przez 28 lat działalności grupa wpisała się na trwale w życie kulturalne Krzeszowic. W okresie ostatnich 3 lat odbyły się: wystawy zbiorowe grupy (Budapeszt – Galeria KMO, Galeria w Domu Polskim /w ramach współpracy z XIX dzielnicą Kispest/, Krzeszowice – Galeria w Pałacu VOUXHALL, Kraków – Galeria Iskierka, Alwernia – Galeria A w SOK Alwernia, Galeria Pod Aniołkiem – Zabierzów. Wernisaże indywidualne twórców: Maria i Jan Rojkowscy – Skała, Joanna Partyka – Jaworzno, Bielsko-Biała, Chrzanów, Adam Pochopień – Kraków, Agata Macuga – Alwernia, Czernichów, Tadeusz Gillert – Kraków. Grupa prezentuje prace na kiermaszach Świątecznych, Jarmarkach Tradycji i Majówce Hrabiny Zofii (wystawa i plener), dożynkach gminnych, w MG Bibliotece w Krzeszowicach (wystawa i aukcje). Członkowie grupy biorą udział w konkursach indywidualnych: konkurs szopek Krakowskich – Tadeusz Gillert, konkurs „Cudowna Moc Bukietów” – Elżbieta Augustynek, Sylwia Kucharska, konkursy folklorystyczne – Danuta Rzeszótko, Elżbieta Augustynek, Michalina Tokarczyk, Renata Wróbel. Za każdym razem zdobywają nagrody i wyróżnienia. Braliśmy udział w warsztatach plastycznych na temat: architektura – Łukasz Rusek, ceramika – Marita Benke-Gajda, malowanie na szkle – Joanna Partyka, bibułkarstwo i zielarstwo – Elżbieta Augustynek.

Nasza grupa spotyka się co miesiąc w CKiS, gdzie planujemy działania, przynosimy nowe prace, dyskutujemy o technikach malarskich. Osoby zainteresowane kontaktem z nami proszone są o przyjście do CKiS Krzeszowice w drugi piątek miesiąca na godz. 10.00. Odbyły się wyjazdowe spotkania integracyjne u członków naszej grupy: (Dębnik, Zalas, Czernichów), połączone z plenerem malarskim, zwiedzaniem ciekawych miejsc, wykładem o ziołach i pieczeniem ziemniaków. U znanego rzeźbiarza Leszka Kuczery zapoznaliśmy się z techniką rzeźbienia (w korze, drewnie, węglu i mydle). Oglądnięto około 1200 eksponatów.

Inne działania to zwyczaj wymieniania się obrazami między twórcami, pisanie artykułów do Magazynu Krzeszowickiego, odwiedzanie i kontakt z seniorami z grupy, spotkania indywidualne – oglądanie nagromadzonej twórczości. Koleżanka Elżbieta Nowak prowadzi perfekcyjnie Kronikę – album, gdzie dokumentowane i opisywane są wydarzenia związane z działalnością grupy oraz prezentacje sylwetek członków grupy (wywiady w prasie).

Renata Wróbel – Prezes Grupy Plastycznej „ZDRÓJ”

Zapraszamy na stronę Grupy Plastycznej Zdrój na Facebook'u

Internetowa sprzedaż biletów