sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Klub Podróżnika

Krzeszowicki Klub Podróżnika został powołany do życia 03.02.2016 roku.
Jest to klub turystyczny, działający przy Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

 Skład Zarządu (III kadencji od 18.01.2020)

1. Przewodnicząca Klubu (Prezes) Teresa Ślusarczyk

2. Marek Mazurkiewicz-zastępca Prezesa
3. Barbara Styrylska-skarbnik 
4. Anna Zimnal-sekretarz 
5. Teresa Rokicka-członek Zarządu
6. Andrzej Bulicz-członek Zarządu
7. Andrzej Rokicki-członek Zarządu 
8. Michał Dzidek-członek Zarządu 

Dyżury KKP odbywają się w CKiS w Krzeszowicach ul. dr J. Walkowskiego 1 w czwartki w godz. 14.30 - 16.00.

Więcej informacji na blogu: https://wycieczkikrzeszowice.blogspot.com/

Internetowa sprzedaż biletów