sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Klub Podróżnika

Krzeszowicki Klub Podróżnika został powołany do życia 03.02.2016 roku.
Jest to klub turystyczny, działający przy Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Skład zarządu: przewodniczący – Andrzej Bulicz,
zastępca przewodniczącego i kronikarz Klubu – Barbara Grabowska,
skarbnik – Barbara Styrylska, sekretarz – Jadwiga Godyń.

Dyżury KKP odbywają się w CKiS w Krzeszowicach ul. dr J. Walkowskiego 1 w środy w godz. 15.00 - 17.00.

Więcej informacji na blogu: https://wycieczkikrzeszowice.blogspot.com/

Internetowa sprzedaż biletów