sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Matecznik Tradycji - muzyka, taniec i rękodzieło dla wszystkich!

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach wraz z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, pomysłodawcą i realizatorem projektu, zaprasza na zajęcia w ramach lokalnych Mateczników Tradycji.

ZACZYNAMY W ŚRODĘ 18 WRZEŚNIA.


Zajęcia odbywają się w Pałacu Vauxhall, przy ul. Walkowskiego 1 w Krzeszowicach.

 

WARSZTATY MUZYKOWANIA LUDOWEGO (50 zł karnet do stycznia 2020)

HELIGONKA – środy,  od godz. 14.00 do 20.00

Zajęcia prowadzi Daniel Kὒbler – heligonista, regionalista, multiinstrumentalista, prezes Stowarzyszenia Folklorystycznego Kuźnia w Igołomi.

 

WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO (25 zł karnet do stycznia 2020)

DZIECI                           środy, godz. 13.00-14.30  (klasy I-III)

Zajęcia prowadzi Katarzyna Witek, tancerka choreografka, pedagog, instruktorka tańca grup rytmicznych, od wielu lat związana z zespołem Małe Słowianki.

DOROŚLI                     wtorki, 17.00-18.00

Zajęcia prowadzi Monika Dudek, etnolog, tancerka i śpiewaczka, kwalifikowana instruktorka polskich tańców ludowych i narodowych.

Akompaniatorka – Aleksandra Łuczyńska, muzyk, nauczycielka zajęć rytmiczno-umuzykalniających
i wychowania przedszkolnego.


WARSZTATY TRADYCYJNYCH ZAWODÓW, RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO (25 zł karnet do stycznia 2020)

                TRADYCYJNY HAFT BIAŁY I KOLOROWY

            DOROŚLI                środy
            I grupa            12.30-14.00                                   II grupa                 14.00-15.30

Zajęcia prowadzi Jadwiga Gruca, prezes Stowarzyszenie Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego
i Artystycznego Lud-Art z siedzibą w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

ZAPISY I INFORMACJE: MONIKA DUDEK, 690 012 613, 571 401 057

 

Artykuły powiązane

Internetowa sprzedaż biletów