sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Odblask tajemnicy - wystawa zbiorowa

Od 21 marca 2021 zapraszamy do Galerii w Pałacu Vauxhall na wystawę malarstwa „Odblask Tajemnicy” Wystawa jest odpowiedzią na list Św. Jana Pawła II do artystów.

Dla wszystkich, wierzących i niewierzących, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozostają jakby odblaskiem niezgłębionej tajemnicy, która ogarnia świat i jest w nim obecna.

Św. Jan Paweł II

 4 kwietnia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artystów”; zwracał się w nim bezpośrednio do twórców kultury, wyrażając uznanie dla ich pracy i zachęcając ich do przedstawiania tajemnicy Boga w swych dziełach. W „Liście do artystów” św. Jan Paweł II z ubolewaniem zauważa, że w ostatnich czasach drogi wiary i sztuki współczesnej rozeszły się i apeluje do artystów, by powrócili do źródła inspiracji, jakie stanowić może Sacrum.

Czy artyści odpowiedzieli na ten list Papieża?

Wystawa „Odblask Tajemnicy” jest próbą zbiorowego odzewu na postulat zawarty w liście Ojca Świętego do artystów. Udział w wystawie bierze dwunastu wybitnych współczesnych polskich artystów: Karol Bąk, Andrzej Boj Wojtowicz, Krzysztof Izdebski-Cruz, Wacław Jagielski, Barbara Kaczmarowska-Hamilton, Dariusz Kaleta, Krzysztof Klimek, Marcin Kołpanowicz, Jarosław Kukowski, Daniel Pawłowski, Józef Stolorz, Krzysztof Wiśniewski.


Wystawa, przygotowana na 100 lecie urodzin naszego Papieża pokazywana była przez cały rok 2020 w wielu galeriach na terenie kraju, teraz mogą ją zobaczyć także mieszkańcy Krzeszowic.

Wystawie towarzyszy pięknie wydany studwudziestostronicowy album malarski oraz płyta ze skomponowanym specjalnie do wystawy poematem muzycznym "O, cud". Poemat muzyczny skomponowany przez Grzegorza Klimczaka oparty został na poezji Karola Wojtyły i wykonują go Lucyna Ordon Klimczak oraz kompozytor.

 

Na otwarcie wystawy zapraszamy online na FACEBOOKU CKiS

Wystawa czynna do 16 kwietnia 2021

Galeria

Internetowa sprzedaż biletów