sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Kalendarz wydarzeń

Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach
Sobota, 16 Maj 2020, 10:00

Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach

Galeria w Pałacu Vauxhall

Internetowa sprzedaż biletów