sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Zespół Tańców Świata Zdrojanie

WTORKI, SALA NR 2 

16.45-18.00 - grupa śpiewacza 

18.00-20.00 - grupa taneczna 

Zajęcia zaczynamy 5 września 

Koszt: bezpłatne 

Prowadzenie: Monika Dudek 

 

Od września 2010 roku w CKiS działa Zespół Tańców Świata „Zdrojanie”, prezentujący folklor polski i europejski. Zespół skupia osoby dorosłe (w tej chwili 22 osoby). W roku 2017 minęło 7 lat działalności zespołu, który dzięki wielu występom i oryginalnemu repertuarowi, stał się już rozpoznawalny, nie tylko na terenie naszej gminy.

Grupa, pod kierownictwem Moniki Dudek, etnograf i choreograf, co roku przygotowuje nowy układ taneczny, poświęcony danej kulturze, a w repertuarze mają tańce polskie, francuskie, country, greckie, ukraińskie, szkockie, a w 2017 – tańce krakowskie.
Program złożony z tradycyjnych krakowskich tańców i przyśpiewek, zawierający układ krakowiaka, oparty na melodiach zanotowanych w Krzeszowicach i Tenczynku idealnie wpisał się w obchody Roku Stanisława Wyspiańskiego i był kilkukrotnie prezentowany przy okazji różnych uroczystości.

Grupę cechuje duża dbałość o przedstawienie realiów regionu, stroju (kostiumy w większości są szyte przez członków zespołu), charakteru tańca, wykonawstwa. Każdego roku Zdrojanie biorą udział w sztandarowych imprezach Gminy Krzeszowice, odpowiadając jednocześnie na zaproszenia do innych miejscowości.

W 2017 roku zespół występował między innymi podczas: Posiadów Satyry i Humoru w Czatkowicach, Majówki Hrabiny Zofii i Jarmarku Tradycji w Krzeszowicach, Pikniku w Paryżu (Nowa Góra), Święcie Ziemniaka w Miękini, Jubileuszu Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach (koncert w Krakowie), inscenizacji „Wesela” w Bibliotece w Krzeszowicach oraz Świątecznym Jarmarku Tradycji i Rękodzieła („Krakowiacy czy górale?”).

Dzięki nawiązaniu współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Krzeszowicach, od 9 do 11 listopada 2017 Orkiestra Rozrywkowa oraz Zespół Tańców Świata Zdrojanie koncertował na Liwie w środowiskach polonijnych.
Orkiestra i Zdrojanie prezentowali się na trzech koncertach, w szkole w Grzegorzewie, Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie i w Domu Kultury w Landwarowie, a każdy z koncertów przyjmowany był z wielkim entuzjazmem. Wszyscy wzięli udział w uroczystościach niepodległościowych na Cmentarzu na Rossie.

Informacji chętnie udziela szefowa zespołu Monika Dudek pod nr tel. 690 012 613.


Internetowa sprzedaż biletów