sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Zapytania ofertowe

 

W dniu 05.08.2022 r. Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ogłosiło konkurs ofert na budowę strony internetowej www.ckiskrzeszowice.pl. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 7 zgłoszeń.

 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach dokonało oceny i wyboru ofert spośród firm spełniających wszystkie wymagane warunki.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Rytm Digital, ul. A. Sulkiewicza 9, 00-758 Warszawa;

W związku z powyższym udziela się zamówienia ww. firmie.

  ***

 Z Uwagi na konieczność doprecyzowania szczegółów złożonych ofert, termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. budowy strony internetowej CKiS zostaje przeniesiony na 16.09, godz. 12.00 

 ***

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące budowy strony internetowej Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Strona ma zawierać najważniejsze informacje dotyczące działalności CKiS, aktualności, oraz archiwum działań zorganizowanych w przeszłości.

Wymagania dotyczące strony internetowej:
1. Serwis oparty o autorski System Zarządzania Treścią na stronie (CMS);
2. Responsywny szablon – poprawne wyświetlanie zawartości dla urządzeń o mniejszej rozdzielczości (smartfony, tablety etc.);
3. Zgodność z popularnymi przeglądarkami internetowymi (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari);
4. Strona w języku polskim;
5. Wdrożenie systemów zabezpieczających i zasad bezpieczeństwa;
6. Strona zgodna z WCAG 2.1;
7. Projekt graficzny strony – czytelny, funkcjonalny, intuicyjny;
8. Przygotowanie animacji/efektów, wpływających na atrakcyjność strony;
9. Przeniesienie treści z aktualnej strony internetowej;
10. Odnośnik do strony instytucji w BIP;
11. Możliwość podpięcia narzędzi służących analizie i śledzeniu statystyk na stronie;
12. Optymalizacja strony pod kątem SEO;
13. Połączenie z mediami społecznościowymi CKiS (Facebook, Instagram, Youtube);
14. Szkolenie z obsługi systemu CMS (co najmniej 8 godzin);
15. Udostępnienie instrukcji korzystania z CMS w wersji papierowej lub elektronicznej;
16. Przekazanie Zamawiającemu majątkowych praw autorskich do dzieła;
17. Możliwość wprowadzania zmian funkcjonowania strony w dwóch turach poprawek od momentu uruchomienia;
18. Co najmniej 1 rok gwarancji;
19. Wsparcie techniczne przez okres 6 miesięcy;

Zawartość strony:
1. Strona główna: ckiskrzeszowice.pl oraz podstrony (z możliwością dodawania kolejnych);
2. Minimum 5 działów w panelu głównym z możliwością rozbudowania;
3. Możliwość dodawania załączników, plików tekstowych i graficznych;
4. Slider na stronie głównej dla wyświetlania wyróżnionej zawartości;
5. Opcja „Szukaj", umożliwiająca filtrowanie / wyszukiwanie treści na stronie;
6. Strona „Kontakt" z poprawnie skonfigurowanym formularzem kontaktowym;
7. Newsletter – formularz rejestracji na newsletter, obsługa Freshmail; 8. Kalendarz wydarzeń połączony z aktualnościami na stronie.
9. Mechanizm umożliwiający zakup biletów na wydarzenia oraz karnetów na zajęcia (integracja z bramkami płatności typu Dotpay, PayU, itp)
10. Mechanizm umożliwiający rezerwację obiektów online (możliwość dokonania rezerwacji za pomocą formularza online, możliwość sprawdzanie dostępności – kalendarz zajętości)
11. Narzędzie do tworzenia prostych formularzy zgłoszeniowych (pole tekstowe, chceckbox, wybór odpowiedzi, wielokrotny wybór)

Założenia techniczne strony:
1. Strona internetowa będzie funkcjonalna na domenie i serwerze udostępnionym przez Zamawiającego;
2. Strona w technologiach HTML5 / JS (ES6) / CSS3 / MySQL 8 / PHP 7.4;
3. Strona będzie spełniać kryteria WCAG 2.1;
4. Wykonana strona WWW powinna być responsywna oraz obsługiwać komputery / tablety / telefony;
5. Protokół używany do komunikacji ze światem – https, wykonawca zapewni instalację odpowiednich certyfikatów SSL.

Zakres prac i obowiązków Wykonawcy w ramach usługi:
1. Przygotowanie graficzne oraz techniczne zgodne z powyższymi wymogami,
2. Implementacja oprogramowania,
3. Testowanie oprogramowania,
4. Gwarancja min. 1 rok.

II. Terminy

1. Termin składania ofert : do 2.09.2022r. do godz. 16:00
2. Termin rozpatrzenia ofert : 7.09.2022 o godz. 12:00 w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
3. Termin ogłoszenia wybranej oferty: 9.09.2022, godz. 11.00
4. Termin płatności – przelewem w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia protokołu odbioru zamówienia i dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na etapie poprzedzającym rozstrzygnięcie wyboru oferenta.

III. Wykonawca winien spełnić następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Ma niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. Dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego,
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do momentu przekazania go Zamawiającemu.
6. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
7. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
8. Cena usługi w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
9. Posiada doświadczenie w tworzeniu stron internetowych i współpracy z instytucjami kultury.

IV. Sposób oceny ofert/kryteria oceny:
1. Cena – 45%
2. Termin realizacji – 20%
3. Portfolio oferenta – 35%

V. Forma złożenia oferty:
Ofertę wraz z portfolio należy złożyć w terminie do dnia 2.09.2022r. do godziny 16:00 w formie elektronicznej, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule wpisując: „Zapytanie ofertowe – strona internetowa”. 

Internetowa sprzedaż biletów