sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Zapytanie ofertowe

 

Zgodnie z punktem II.5 zapytania ofertowego, dotyczącego budowy strony internetowej, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach unieważnia postępowanie.

 

 Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach poszukuje firmy, która zajmie się zaprojektowaniem i stworzeniem nowej strony internetowej naszej instytucji.

Jeśli są Państwo zainteresowani, serdecznie zapraszamy do składania ofert w terminie do 16 kwietnia 2021. Szczegóły poniżej oraz w załączniku. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące budowy strony internetowej Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

 I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach. Strona ma zawierać najważniejsze informacje dotyczące działalności CKiS, aktualności, oraz archiwum działań zorganizowanych w przeszłości.

Wymagania dotyczące strony internetowej:

 1. Serwis oparty o autorski System Zarządzania Treścią na stronie (CMS);
 2. Responsywny szablon – poprawne wyświetlanie zawartości dla urządzeń o mniejszej rozdzielczości (smartfony, tablety etc.);
 3. Zgodność z popularnymi przeglądarkami internetowymi (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari);
 4. Strona w języku polskim;
 5. Wdrożenie systemów zabezpieczających i zasad bezpieczeństwa;
 6. Strona zgodna z WCAG 2.1;
 7. Projekt graficzny strony – czytelny, funkcjonalny, intuicyjny;
 8. Przygotowanie animacji/efektów, wpływających na atrakcyjność strony;
 9. Przeniesienie treści z aktualnej strony internetowej;
 10. Integracja z BIP;
 11. Połączenie z mediami społecznościowymi CKiS (Facebook, Instagram, Youtube);
 12. Szkolenie z obsługi systemu CMS (co najmniej 8 godzin);
 13. Udostępnienie instrukcji korzystania z CMS w wersji papierowej lub elektronicznej;
 14. Przekazanie Zamawiającemu majątkowych praw autorskich do dzieła;
 15. Co najmniej 1 rok gwarancji;
 16. Wsparcie techniczne przez okres 6 miesięcy;

Zawartość strony:

 1. Strona główna: ckiskrzeszowice.pl oraz podstrony (z możliwością dodawania kolejnych);
 2. Minimum 5 działów w panelu głównym z możliwością rozbudowania;
 3. Możliwość dodawania załączników, plików tekstowych i graficznych;
 4. Slider na stronie głównej dla wyświetlania wyróżnionej zawartości;
 5. Opcja „Szukaj", umożliwiająca filtrowanie / wyszukiwanie treści na stronie;
 6. Strona „Kontakt" z poprawnie skonfigurowanym formularzem kontaktowym;
 7. Newsletter – formularz rejestracji na newsletter, obsługa Freshmail;
 8. Kalendarz wydarzeń połączony z aktualnościami na stronie.

Założenia techniczne strony:

 1. Strona internetowa będzie funkcjonalna na domenie i serwerze udostępnionym przez Zamawiającego;
 2. Strona w technologiach HTML5 / JS (ES6) / CSS3 / MySQL 8 / PHP 7.4;
 3. Strona będzie spełniać kryteria WCAG 2.1;
 4. Wykonana strona WWW powinna być responsywna oraz obsługiwać komputery / tablety / telefony;
 5. Protokół używany do komunikacji ze światem – https, wykonawca zapewni instalację odpowiednich certyfikatów SSL.

 Zakres prac i obowiązków Wykonawcy w ramach usługi:

 1. Przygotowanie graficzne oraz techniczne zgodne z powyższymi wymogami,
 2. Implementacja oprogramowania,
 3. Testowanie oprogramowania,
 4. Gwarancja min. 1 rok. 

II. Terminy

 1. Termin składania ofert : do 16.04.2021r. do godz. 16:00
 2. Termin rozpatrzenia ofert : 19.04.2021 o godz. 12:00 w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
 3. Termin ogłoszenia wybranej oferty: 21.04.2021, godz. 9.00
 4. Termin płatności – przelewem w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia protokołu odbioru zamówienia i dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na etapie poprzedzającym rozstrzygnięcie wyboru oferenta.

III. Wykonawca winien spełnić następujące warunki:

 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. Ma niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 3. Dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego,
 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.
 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do momentu przekazania go Zamawiającemu.
 6. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
 7. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
 8. Cena usługi w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie. 

IV. Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

 1. Cena – 60%
 2. Termin realizacji – 20%
 3. Portfolio oferenta – 20%

V. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2021r. do godziny 16:00 w formie elektronicznej, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule wpisując: : „Zapytanie ofertowe – strona internetowa”.

 

 

Internetowa sprzedaż biletów