sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Pierwsza pomoc w Nowej Górze

W pierwszym tygodniu kwietnia podczas spotkań Mama Cafe i Seniorów  w Nowej Górze zostały przeprowadzone instruktaże pierwszej pomocy.

To ważne aby mieć świadomość i wiedzę jak powinniśmy reagować na zagrożenie życia i jak poprawnie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem zdarzenia w którym życie jest zagrożone naszym obowiązkiem jest udzielenie pierwszej pomocy. Instruktaże przeprowadzała mgr pielęgniarstwa Małgorzata Malinowska.

Każdy z uczestników mógł spróbować pomocy przedmedycznej na fantomie. Na naszych wykładach zostały też poruszone kwestie pomocy w sytuacji ukąszenia, oparzenia , omdlenia, krwotoku, udławienia i ataku serca.

 

TEKST I ZDJĘCIA KATARZYNA NIEDOBA

Internetowa sprzedaż biletów