sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

CENTRUM KULTURY I SPORTU
W KRZESZOWICACH

32-065 Krzeszowice, ul. dr J. Walkowskiego 1
tel +48 12 282 14 65

NIP 676-10-87-093
Regon 350759219

Nr rachunku bankowego:
Boś S.A. 51 1540 1115 2014 6080 4800 0001

GODZINY PRACY KASY:

Od dnia 01.07 - 13.09.2019
Poniedziałek 08:00 – 14:00
Wtorek – Środa 8:00 – 12:00
Czwartek – Piątek 11:00 – 15:00

Anna Miga

12 282 14 65
a.miga@ckiskrzeszowice.pl

Dyrektor

Godziny przyjęć stron:
Pon - Wt: 9.00-11.00
Śr - Czw: 14.00-16.00

Umawianie spotkań:
tel. +48 571 401 051

Paweł Czyż

+48 664 055 996
p.czyz@ckiskrzeszowice.pl

Zastępca Dyrektora
– Dział Sportu

pok. 12

Alicja Wilk

12 282 14 65 wew. 7
+48 571 401 054
a.wilk@ckiskrzeszowice.pl

Główny Księgowy

pok. 6

Anna Sobula

12 282 14 65 wew. 1
+48 571 401 058
sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

Sekretariat

pok. 12
Godz. 8.00 – 15.00

Elżbieta Filo

12 282 14 65 wew. 2
+48 571 401 055
e.filo@ckiskrzeszowice.pl

Dział Finansowo-Księgowy

pok. 5

Agata Kurowska

12 282 14 65 wew. 2
+48 571 401 055
a.kurowska@ckiskrzeszowice.pl

Dział Finansowo-Księgowy

pok. 5

Kamil Kłeczek

12 282 14 65 wew. 6
+48 571 401 051
k.kleczek@ckiskrzeszowice.pl

Dział Wystaw

Galeria

Małgorzata Grończak

12 282 14 65 wew. 6
+48 571 401 051
m.gronczak@ckiskrzeszowice.pl

Dział Wystaw

Galeria

Cecylia Bielecka-Karasińska

12 282 14 65 wew. 6
+48 571 401 059
c.bielecka@ckiskrzeszowice.pl

Dział Wystaw

Galeria

Monika Dudek

12 282 14 65 wew. 3
+48 571 401 057
m.dudek@ckiskrzeszowice.pl

Dział Imprez, Promocji i Edukacji Kulturalnej

pok. 4

Agnieszka Szczuka

12 282 14 65 wew. 3
+48 571 401 057
a.szczuka@ckiskrzeszowice.pl

Dział Imprez, Promocji i Edukacji Kulturalnej

pok. 4

Marta Smutek

+48 571 401 011

Dział Imprez, Promocji i Edukacji Kulturalnej

pok. 4

Marian Lewicki

12 282 14 65 wew. 5
+48 571401052
m.lewicki@ckiskrzeszowice.pl

Dział Imprez, Promocji i Edukacji Kulturalnej

pok. 9

Maciej Liburski

12 282 14 65 wew. 5
+48 571401052
m.liburski@ckiskrzeszowice.pl

Dział Imprez, Promocji i Edukacji Kulturalnej

pok. 9

Tomasz Adamus

12 281 14 65 wew. 4
informatyk@ckiskrzeszowice.pl

Administrator Portalu www.ckiskrzeszowice.pl

pok. 4

Katarzyna Niedoba

+48 571 401 050
nowagora@ckiskrzeszowice.pl

Filia Klub przy Runku – Nowa Góra

Anna Dijuk-Bujok

+48 571 401 053
kopalniatalentow@ckiskrzeszowice.pl

Filia Kopalnia Talentów – Krzeszowice

Monika Dudek

+48 690 012 613
m.dudek@ckiskrzeszowice.pl

Filia Klub Centrum w Tenczynku

Kontakt

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Nieprawidłowe dane

Please write a subject for your message.

Please let us know your message.

Nieprawidłowe dane

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach z siedzibą ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice, celu nawiązania kontaktu.

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, z siedzibą 32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowskiego 1.
  2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym się można pod adresem iod@ckiskrzeszowice.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu przez formularz kontaktowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Pozyskane dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom, na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO
  7. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Sklep online już wkrótce!!!

Już wkrótce będziecie mogli Państwo kupić bilety, karnety z naszej oferty także online.

Newsletter

Aby otrzymywać aktualną ofertę programową, informacje o promocjach i darmowych wejściówkach - zapisz się do newslettera!
I agree with the Regulamin and the Privacy policy