sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

CENTRUM KULTURY I SPORTU
W KRZESZOWICACH

32-065 Krzeszowice, ul. dr J. Walkowskiego 1
tel +48 12 282 14 65

NIP 676-10-87-093
Regon 350759219

Nr rachunku bankowego:
Boś S.A. 51 1540 1115 2014 6080 4800 0001

GODZINY PRACY KASY:

Poniedziałek 14:00 – 18:00
Wtorek – Środa 8:00 – 12:00
Czwartek – Piątek 11:00 – 15:00

Paweł Czyż

tel. 12 282 14 65 wew. 1

Dyrektor

Alicja Wilk

12 282 14 65 wew. 7
+48 571 401 054
a.wilk@ckiskrzeszowice.pl

Główny Księgowy

pok. 6

Anna Sobula

12 282 14 65 wew. 1
+48 571 401 058
sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

Sekretariat

pok. 12
Godz. 8.00 – 15.00

Elżbieta Filo

12 282 14 65 wew. 2
+48 571 401 055
e.filo@ckiskrzeszowice.pl

Dział Finansowo-Księgowy

pok. 5

Agata Kurowska

12 282 14 65 wew. 2
+48 571 401 055
a.kurowska@ckiskrzeszowice.pl

Dział Finansowo-Księgowy

pok. 5

Kamil Kłeczek

12 282 14 65 wew. 6
+48 571 401 051
k.kleczek@ckiskrzeszowice.pl

Dział Artystyczny

Galeria

Małgorzata Grończak

12 282 14 65 wew. 6
+48 571 401 051
m.gronczak@ckiskrzeszowice.pl

Dział Artystyczny

Galeria

Cecylia Bielecka-Karasińska

12 282 14 65 wew. 6
+48 571 401 059
c.bielecka@ckiskrzeszowice.pl

Dział Artystyczny

Galeria

Anna Dijuk-Bujok

+48 571 401 053
kopalniatalentow@ckiskrzeszowice.pl

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

Katarzyna Niedoba

+48 571 401 050
nowagora@ckiskrzeszowice.pl

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

Maciej Liburski

12 282 14 65 wew. 5
+48 571401052
m.liburski@ckiskrzeszowice.pl

Redaktor Magazynu Krzeszowickiego

pok. 9

Marian Lewicki

12 282 14 65 wew. 5
+48 571401052
m.lewicki@ckiskrzeszowice.pl

Redaktor Magazynu Krzeszowickiego

pok. 9

Monika Dudek

+48 571 401 057
m.dudek@ckiskrzeszowice.pl

Dział Imprez, Promocji i Edukacji Kulturalnej

Agnieszka Szczuka

+48 571 401 057
a.szczuka@ckiskrzeszowice.pl

Dział Imprez, Promocji i Edukacji Kulturalnej

Marta Smutek

+48 571 401 011
m.smutek@ckiskrzeszowice.pl

Dział Imprez, Promocji i Edukacji Kulturalnej

Piotr Kołodziej

+48 664 055 996
p.kolodziej@ckiskrzeszowice.pl

Specjalista ds. Sportu

Tomasz Adamus

+48 664 993 492
informatyk@ckiskrzeszowice.pl

Stanowisko DS. IT

Kontakt

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Nieprawidłowe dane

Please write a subject for your message.

Please let us know your message.

Nieprawidłowe dane

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach z siedzibą ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice, celu nawiązania kontaktu.

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, z siedzibą 32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowskiego 1.
  2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym się można pod adresem iod@ckiskrzeszowice.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu przez formularz kontaktowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Pozyskane dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom, na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO
  7. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Internetowa sprzedaż biletów