sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

CENTRUM KULTURY I SPORTU
W KRZESZOWICACH

32-065 Krzeszowice, ul. dr J. Walkowskiego 1
tel +48 12 282 14 65

NIP 6761087093
Regon 350759219

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach 70 8612 0003 0010 0000 0026 0007

Godziny pracy Centrum:
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall:
wtorek-czwartek: 9.00-16.00
piątek: 9.00-18.00
niedziela: 9.00-14.00

Paweł Czyż

tel. 12 282 14 65 wew. 1

Dyrektor

Sekretariat

12 282 14 65 wew. 1
+48 571 401 050
sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

Anna Sobula, Mateusz Godyń

Dział Imprez, Promocji i Edukacji Kulturalnej

12 282 14 65 wew. 2
+12 571 401 057

Katarzyna Tylman-Niemirowicz,
Katarzyna Niedoba
Marta Smutek tel. 571 401 011

Galeria Sztuk Wizualnych VAUXHALL

12 282 14 65 wew. 3
+48 571 401 051
k.kleczek@ckiskrzeszowice.pl

Kamil Kłeczek, Małgorzata Grończak,
Cecylia Bielecka-Karasińska

Dział Sportu

12 282 14 65 wew. 4
+48 571 401 059
p.kolodziej@ckiskrzeszowice.pl

Piotr Kołodziej

Marketing i Promocja

12 282 14 65 wew. 5
+48 538 554 900
a.szczuka@ckiskrzeszowice.pl

Agnieszka Szczuka-Ciapała

Redakcja Magazynu Krzeszowickiego

12 282 14 65 wew. 6
+48 571 401 052
m.lewicki@ckiskrzeszowice.pl

Marian Lewicki

Kopalnia Talentów

12 282 14 65 wew. 7
+48 571 401 053
a.dijuk@ckiskrzeszowice.pl

Anna Dijuk-Bujok

Dział Finansowo-Księgowy

12 282 14 65 wew. 8
+48 571 401 055
a.kurowska@ckiskrzeszowice.pl
e.filo@ckiskrzeszowice.pl

Agata Kurowska
Elżbieta Filo-Czopek

Główny Księgowy

12 282 14 65 wew. 9
+48 571 401 054
a.wilk@ckiskrzeszowice.pl

Alicja Wilk

Inspektor Ochrony Danych

iod@ckiskrzeszowice.pl

Aneta Nędza

Kontakt

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Nieprawidłowe dane

Please write a subject for your message.

Please let us know your message.

Nieprawidłowe dane

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach z siedzibą ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice, celu nawiązania kontaktu.

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, z siedzibą 32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowskiego 1.
  2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym się można pod adresem iod@ckiskrzeszowice.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu przez formularz kontaktowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Pozyskane dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom, na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO
  7. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Internetowa sprzedaż biletów