sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

O nas

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach – misja, struktura, strategia.

Program działalności Instytucji

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach jest gminną instytucją kultury. Integruje lokalną społeczność, upowszechniania współczesne modele uczestnictwa w kulturze, oraz promuje wartości historyczne regionu, czerpiąc inspiracje z tradycji i nowoczesności.

Naszą Misją jest współtworzenie oraz rozwijanie kultury i sportu w lokalnej społeczności, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb, pasji, umiejętności, kreowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze. Centrum jest ośrodkiem inspiracji, edukacji, przyjaznym
dla odbiorcy i otwartym na kulturalne potrzeby społeczności lokalnej, miejscem żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów i kanonów kulturowych.

Struktura organizacyjna jednostki jest dostosowana do aktualnych celów i zadań. Centrum działa w oparciu o następujący schemat organizacyjny: dyrektor (z sekretariatem); dział finansowo-administracyjny (główny księgowy, pracownicy administracji); dział imprez, promocji i edukacji kulturalnej (główny specjalista ds. kultury, instruktorzy); dział sportowy (główny specjalista ds. sportu, instruktorzy); dział artystyczny (Galeria w Pałacu Vauxhall, Galeria Pod Jedynką).

W oparciu o instruktorów działają pracownie tematyczne oraz nasze filie: Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, Klub przy Rynku w Nowej Górze, Klub Centrum w Tenczynku.

Kompleksowa oferta programowa – kulturalna, edukacyjna, i rekreacyjno-sportowa – ujęta w strategicznych obszarach działań – skierowana jest do wszystkich grup wiekowych, od 3 latków, po uczestników Klubu Seniora.

W obszarze muzyki, tańca i śpiewu w pełni rozwija się amatorski ruch artystyczny. Działają zespoły wokalne dla dzieci, młodzieży (zespół VERSO) i dorosłych (chór ALLEGRIA), zespół teatralny oraz zespoły regionalne (Zespół Tańców Świata ZDROJANIE), upowszechniające kulturę ludową, ich uczestnicy występują w przeglądach, np. Pastorałek, Posiadach Satyry i Humoru, w konkursach. Promujemy także wydarzenia muzyczne dbając o ich poziom, jako ofertę kulturalną dla mieszkańców. Umowa z Filharmonią Krakowską zapewnia raz w miesiącu koncerty z pogadankami o muzyce dla licznych szkół w całej gminie. Oferta muzyczna to także różnego rodzaju koncerty, od muzyki poważnej po rozrywkową, z corocznym Koncertem Noworocznym, organizowane na zewnątrz Centrum, w lecie jako Muzyczna Fontanna, także koncerty w kościele św. Marcina.

W obszarze plastyki proponujemy ZAJĘCIA PLASTYCZNE dla dzieci i młodzieży prowadzone w różnych grupach wiekowych: Mali artyści, Detektywi Sztuki, Mistrzowie Interpretacji). Zapewniamy także udział w konkursach oraz organizowanie wystaw pokonkursowych. Działa GALERIA W PAŁACU VAUXHALL, prezentując wystawy najlepszych polskich artystów, z uwzględnieniem wystaw edukacyjnych i historycznych, promujących także znane postaci naszego regionu. MAŁA GALERIA TWÓRCÓW REGIONU – czyli nasza GALERIA POD JEDYNKĄ, podobnie jak działająca w Centrum grupa plastyczna ZDRÓJ – przyczynia się do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz pielęgnowania twórczości ludowej.

W obszarze ochrony dóbr kultury regionu promujemy i wspieramy działalność KGW, zespołów regionalnych, organizując JARMARKI TRADYCJI I RĘKODZIEŁA, konkursy dla mieszkańców wsi na najlepszy projekt kulturalny (połączone działania z różnych dyscyplin sztuki: teatru, inscenizacji), którego celem jest rozbudzenie zainteresowań kulturalnych społeczności wiejskiej. Jesteśmy także współorganizatorem corocznego przeglądu Kolęd i Pastorałek.

W obszarze nowych mediów działający KLUB FOTOGRAFICZNY rozwija wiedzę w zakresie fotografii, organizuje konkursy, plenery, popularyzując i dokumentując piękno przyrody i zabytki regionu.

W obszarze edukacji i integracji społecznej ofertę Centrum dopełnia UNIWERSYTET DZIECIĘCY poszerzający program szkolny dla najmłodszych i KLUB SENIORA, integrujący ludzi 50+. Na działalność w zakresie kultury składają się też IMPREZY MASOWE: Majówka Hrabiny Zofii, Jarmarki Tradycji, pchle targi, udział w świętach państwowych i regionalnych (dożynki), obchody Dnia Ziemi, Posiady Satyry i Humoru.

Program naszej działalności sportowej to popularyzacja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych, organizacja wydarzeń sportowych, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży (Mistrzostwa Gminy Krzeszowice, Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego) oraz upowszechnianie sportu kwalifikowanego. W tym zakresie Centrum finansuje i koordynuje przygotowania oraz udział drużyn CKiS Maraton Krzeszowice w rozgrywkach piłki siatkowej organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Siatkowej. Szkolne zawody sportowe o Mistrzostwo Gminy Krzeszowice w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego odbywają się w wielu kategoriach: koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, piłka ręczna, piłka nożna, biegi, szachy. Nasze Centrum jest także koordynatorem zawodów o Mistrzostwo Powiatu Krakowskiego.

W miesiącach zimowych działa nasze lodowisko, w miesiącach letnich zajęcia sportowe odbywają się na prowadzonym przez Centrum boisku Orlik. Całorocznie prowadzimy zajęcia na hali sportowej.

Internetowa sprzedaż biletów