Dyskusyjny Klub Filmowy "Siódmy Kontynent"

Dyskusyjny Klub Filmowy "Siódmy Kontynent"

Kluby filmowe, tak zwane DKF-y, organizują pokazy filmowe o wysokich walorach artystycznych oraz poznawczych, popularyzując tym samym sztukę filmową. I taki właśnie klub, już od 9 lat, działa w Centrum Kultury i Sportu w  Krzeszowicach. Uczestnikom naszego przedsięwzięcia przybliżamy zarówno najnowsze dzieła filmowe, jak i te, które można już uznać za klasyczne – filmy polskie i zagraniczne, również dokumentalne. Projekcje filmowe są przyczynkiem do dyskusji, którą każdorazowo prowadzi Urszula Honek, kulturoznawca. Fachowe wprowadzenie w tematykę filmu oraz rozmowa wieńcząca spotkanie prowokują do pogłębionej refleksji nad prezentowanym dziełem.

O projekcjach informujemy na naszej stronie internetowej oraz na facebooku (zapraszamy do grupy DKF „Siódmy Kontynent” Krzeszowice). Spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Siódmy Kontynent” odbywają się raz w miesiącu  o godz. 18.00, w sali kinowej krzeszowickiej Biblioteki.

Wstęp jest bezpłatny.