sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Zmiany w dostępności obiektów sportowych

Od 4 maja zwiększamy limit osób, które mogą jednocześnie korzystać z kompleksu sportowego Orlik. Od tej pory na każdym boisku może przebywać jednocześnie 50 osób.
Z obiektu mogą korzystać zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli z zachowaniem ostrożności oraz zasad sanitarnych.
Boisko Orlik będzie dostępne w godzinach 15.00-22.00, zgodnie z harmonogramem potwierdzonych rezerwacji. Z obiektu można korzystać bez konieczności okazywania żadnych zaświadczeń.

 
 Niezmiennie obowiązywać będą zasady sanitarne:
? 15 minutowe przerwy pomiędzy grupami,
? dezynfekcja sprzętu oraz pomieszczeń,
? zapewnione środki do dezynfekcji,
? obowiązkowa dezynfekcja rąk przez osoby wchodzące i wychodzące z obiektu
 
 
Hala sportowa nadal udostępniana będzie jedynie na użytek sportu zawodowego, dzieci i młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach organizowanych przez polski związek sportowy oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia, z zachowaniem limitu osób, który nie przekracza połowy możliwości obłożenia obiektu.

Wszelka aktywność sportowa prowadzona na obiektach będzie odbywać się bez udziału publiczności.

Internetowa sprzedaż biletów