sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Kurs doskonalenia i nauki pływania

 Centrum Kultury i Sportu zaprasza na kurs doskonalenia i nauki pływania w roku szkolnym 2022/2023. Kurs zakończy się w czerwcu 2023 roku zawodami pływackimi wszystkich uczestników.

Wyjazdy na basen w Zabierzowie będą odbywały się w soboty w godzinach 10.45 – 13:45.

Koszt jednego wyjazdu to 60 zł.

 

W kwocie zawarte są:

  • wstęp na basen
  • opłata za lekcje pływania z instruktorem
  • przejazd autobusem
  • opieka nad uczestnikami
  • ubezpieczenie uczestników

 

Zapisy na kurs odbędą się w dniu 2 września 2022 roku (piątek) w godzinach przedpołudniowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7. Zapisując dziecko na kurs należy podać nr PESEL dziecka oraz wnieść opłatę za dwa wyjazdy wrześniowe.

 Zebranie organizacyjne dla rodziców zgłoszonych dzieci odbędzie się 14 września 2022 roku (środa) o godzinie 18:00 w świetlicy szkolnej. Na zebraniu zostaną podane szczegóły związane z kursem i wyjazdami na basen. Obecność obowiązkowa.

 Organizatorem wyjazdów jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Osobą odpowiedzialną za wyjazdy i kontakt – Zygmunt Nowak.

 

Internetowa sprzedaż biletów