sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

 Powiatowe Wiosenne Biegi Drużynowe Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Powiatu Krakowskiego Skawina 2022  

 

 

Termin i miejsce : 22 kwietnia 2022
„Starorzecze” Skawinki lub Błonia Skawińskie (obydwie lokalizacje są obok siebie, obowiązuje ten sam parking).

 

Uczestnictwo

- w zawodach powiatowych biorą udział maksymalnie 6-cio osobowe reprezentacje z danej szkoły oddzielnie chłopców i oddzielnie dziewcząt, które zajęły pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Ponadto mogą startować zawodnicy którzy w zawodach gminnych zajęli 1 miejsca  indywidualnie, o ile ich szkoła nie awansowała w punktacji drużynowej.

 

Szkoły Podstawowe

- zespoły  składają się z 6 uczniów/uczennic w grupach wiekowych:

Igrzyska Dzieci

 1. grupa młodsza 2011 i młodsi – chłopcy
 2. grupa młodsza 2011 i młodsi - dziewczęta
 3. grupa starsza 20092010 – chłopcy
 4. grupa młodsza 20092010 – dziewczęta

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Dziewczęta  2007-2008

Chłopcy 2007-2008

Szkoły Ponadgimnazjalne

Dziewczęta  2002 i młodsi

Chłopcy 2002 i młodsi

           

Program :

 • Igrzyska Dzieci start dziewcząt
  • 10.30 Grupa młodsza (2011 i młodsi): ok. 700 m
  • 10.40 Grupa starsza (2009 – 2010): ok. 1000 m
 • Igrzyska Dzieci start chłopców
  • 11.00 Grupa młodsza (20011 i młodsi) ok. 700 m
  • 11.15 Grupa starsza (2009 – 2010) ok. 1000 m
  • Dekoracja Igrzysk Dzieci

 

 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2007-2008)

- Godz.  11.45 start dziewcząt:  ok. 1400 m

- Godz.  12.00 start chłopców : ok. 1400 m

- Dekoracja Igrzysk Młodzieży Szkolnej

 

 

 • Licealiada Młodzieży (2002 i młodsi)

- Godz.  12.30 start dziewcząt:  ok. 1400 m

- Godz.  12.40 start chłopców  - ok. 1700 m

- około Godz.  13.00 Dekoracja Szkół Ponadpodstawowych i zakończenie zawodów.

 

Regulamin zawodów:

 • Wszystkie kategorie (IMS, GIM, LIC) biegają bez kolców !
 • Drużyny startują ze startu wspólnego, ustawiając się w rzędach w kolejności wskazanej przez nauczyciela.
 • Do zawodów wojewódzkich awansuje mistrz powiatu (drużyna) w każdej kategorii, a także zawodnicy zajmujący pierwsze miejsca w kategorii, jeżeli ich drużyna nie awansowała.
 • Punktacja drużynowa za miejsca według liczby startujących według punktacji za kolejne miejsca. Zawodnik za miejsce I otrzymuje liczbę punktów równą liczbie startujących zawodników, II m-ce o jeden punkt mniej itd., ostatni otrzymuje 1 punkt. Wygrywa zespół z największą sumą punktów.
  W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje pozycja najlepszego zawodnika
  z drużyny.
 • Do punktacji drużynowej liczy się suma punktów maksymalnie 6 zawodników.
 • Celem dopuszczenia do zawodów szkoły biorące udział w zawodach składają u organizatora w dniu zawodów listy uczestników zawierające: nazwę dyscypliny i kategorię, pełną nazwę szkoły, listę zawodników (imię, nazwisko, rok urodzenia), pieczęć szkoły, pieczęć i podpis dyrektora, imię
  i nazwisko opiekuna !)
 • W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy zgłoszeni w systemie SRS ! Nieprzekraczalny termin zgłoszeń 21.04.2022 godzina 00.
 • Prosimy o dopisanie w SRS-ie 1-2 zawodników rezerwowych, w dniu zawodów nie będzie możliwości zmiany nazwisk zawodników !
 • Do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A, As lub B i Bk, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego i wymienieni na zgłoszeniach szkoły.

UWAGA !!!

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku zaistnienia warunków zagrażających bezpieczeństwu uczestników.

Informacje ogólne:

 • Kierownikiem zawodów jest Adam Mrowiec
  • telefon kom. 502 073 699
 • Uczestnictwo należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie:
  • System Rejestracji Szkół SZS do dnia 21.04.2022, godzina 12.00

3) Parkingi ogólnodostępne przed wjazdem do Parku Miejskiego w Skawinie oraz pod basenem Camena w miarę wolnych miejsc

 

Organizator UKS „Jedynka” Skawina

Regulamin zawodów:

 • Wszystkie kategorie (IMS, GIM, LIC) biegają bez kolców !
 • Drużyny startują ze startu wspólnego, ustawiając się w rzędach w kolejności wskazanej przez nauczyciela.
 • Do zawodów wojewódzkich awansuje mistrz powiatu (drużyna) w każdej kategorii, a także zawodnicy zajmujący pierwsze miejsca w kategorii, jeżeli ich drużyna nie awansowała.
 • Punktacja drużynowa za miejsca według liczby startujących według punktacji za kolejne miejsca. Zawodnik za miejsce I otrzymuje liczbę punktów równą liczbie startujących zawodników, II m-ce o jeden punkt mniej itd., ostatni otrzymuje 1 punkt. Wygrywa zespół z największą sumą punktów.
  W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje pozycja najlepszego zawodnika
  z drużyny.
 • Do punktacji drużynowej liczy się suma punktów maksymalnie 6 zawodników.
 • Celem dopuszczenia do zawodów szkoły biorące udział w zawodach składają u organizatora w dniu zawodów listy uczestników zawierające: nazwę dyscypliny i kategorię, pełną nazwę szkoły, listę zawodników (imię, nazwisko, rok urodzenia), pieczęć szkoły, pieczęć i podpis dyrektora, imię
  i nazwisko opiekuna !)
 • W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy zgłoszeni w systemie SRS ! Nieprzekraczalny termin zgłoszeń 21.04.2022 godzina 00.
 • Prosimy o dopisanie w SRS-ie 1-2 zawodników rezerwowych, w dniu zawodów nie będzie możliwości zmiany nazwisk zawodników !
 • BADANIA LEKARSKIE ZDOLNOŚCI ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK LEŻĄ W GESTII SZKÓŁ !

UWAGA !!!

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku zaistnienia warunków zagrażających bezpieczeństwu uczestników.

Informacje ogólne:

 • Kierownikiem zawodów jest Adam Mrowiec
  • telefon kom. 502 073 699
 • Uczestnictwo należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie:
  • System Rejestracji Szkół SZS do dnia 21.04.2022, godzina 12.00

3) Parkingi ogólnodostępne przed wjazdem do Parku Miejskiego w Skawinie oraz pod basenem Camena w miarę wolnych miejsc

 

Organizator UKS „Jedynka” Skawina

Internetowa sprzedaż biletów