sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Powiatowe zawody pływackie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady

Powiatowe zawody pływackie Igrzysk Dzieci (ID), Igrzysk Młodzieży Szkolnej (IMS) i Licealiady (LIC)
Skawina, 14 grudnia 2022r.


1. Miejsce zawodów: Kryta pływalnia Camena w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11.
2. Termin zawodów: 14 grudnia 2022 roku
3. Organizatorzy zawodów: Uczniowski Klub Sportowy Jedynka, działający przy SP 6 w Skawinie (z ramienia Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krzeszowicach) oraz CKiS w Skawinie.
4. Kierownik zawodów: Agata Mikulec- SP 6 w Skawinie.
5. Przewidywany program zawodów:
Igrzyska Dzieci
-godz. 8.20- rozgrzewka w wodzie,
-godz. 8.45- start pływania indywidualnego,
-godz. 9.45- start pływania drużynowego,
-godz.10.00- ogłoszenie wyników i dekoracja. Igrzyska Młodzieży Szkolnej
-godz. 10.15- rozgrzewka w wodzie,
-godz. 10.30- start pływania indywidualnego,
-godz. 11.15- start pływania drużynowego,
-godz. 11.30- ogłoszenie wyników i dekoracja.
Licealiada Młodzieży Szkolnej
-godz. 11.30- rozgrzewka w wodzie,
-godz. 11.45- start pływania indywidualnego,
-godz. 12.15- start pływania drużynowego,
-godz. 12.30- ogłoszenie wyników i dekoracja.
Ustalony harmonogram rozegrania poszczególnych biegów pływackich każdego z etapu może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
6. Zasady uczestnictwa: ,
Pływanie indywidualne:
- zawody indywidualne rozegrane zostaną na dystansie 25 metrów (tylko roczniki 2013-2015 w Igrzyskach Dzieci) i 50 metrów w ID (roczniki 2010-2012), IMS (2008-2009) i Licealiadzie (2003 i młodsi) w stylach pływackich: dowolny, grzbietowy, klasyczny i motylkowy;
- z każdej szkoły mogą startować 3. dziewczynki i 3. chłopców w każdym stylu pływackim, w każdej kategorii;
- zawodnik ma prawo startu tylko w jednym stylu;
- do udziału w wojewódzkich zawodach pływackich awansują: trzy pierwsze miejsca w kategorii, w każdym stylu pływackim w ID, IMS i w Licealiadzie (wg regulaminów MSZS Kraków).
- kolejność startu:
ID - 2013-2015- 25 metrów;
ID - 2010-2012- 50 metrów,
IMS - 2008- 2009 – 50 metrów,
LIC - 2003 i młodsi- 50 metrów.
Pływanie sztafetowe- drużynowe:
- sztafety będą rozgrywane stylem dowolnym na dystansie 6 x 25m w ID oraz 6 x 50m w IMS i LIC;
- po płytkiej stronie basenu obowiązuje start z wody z odbicia od ściany (nie wolno skakać do wody);
- drużyna sztafetowa składa się z 6. zawodniczek lub 6. zawodników;
- szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna damska i męska w ramach ID, IMS, LIC.
7. Regulamin zawodów:
- zawody będą rozgrywane seriami na czas w podziale na poszczególne kategorie wiekowe i stylowe, zgodnie z regulaminem SZS oraz przepisami FINA i PZP;
- start w zawodach będzie możliwy tylko i wyłącznie po dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia zawodników na stronie https://srs.szs.pl/kalendarz do 9 grudnia 2022 r. do godziny 14:00. W TABELCE „DODATKOWE INFORMACJE” MUSI ZOSTAĆ PODANY STYL PŁYWACKI JAKIM ZAWODNIK POPŁYNIE (DOWOLNY, GRZBIETOWY, KLASYCZNY, MOTYLKOWY). W razie braku określenia stylu pływackiego, zawodnik będzie przypisany do losowo wybranego stylu;
- nie ma możliwości zmiany lub zamiany stylu u zawodnika w dniu zawodów, jedynie wykreślenie z listy;
- nauczyciel- opiekun zawodników zobowiązany jest doręczyć w dniu zawodów oryginał karty zgłoszeniowej z pieczątką szkoły, podpisem Dyrektora oraz podpisem opiekuna/ów zawodników- w przypadku braku karty zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach ;
- wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach pływackich, za ich posiadanie odpowiedzialni są opiekunowie;
- opiekunowie- nauczyciele zawodników odpowiedzialni są: za zapoznanie zawodników z regulaminem pływalni CKiS w Skawinie (w materiałach „do pobrania”) oraz za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów;
- w sprawach nie objętych regulaminem, decyzję podejmuje kierownik zawodów.
8. Nagrody: Dla pierwszych trzech miejsc medale i dyplomy w pływaniu indywidualnym, natomiast w pływaniu drużynowym- puchary i dyplomy dla szkół za zajęcie od I do III miejsca.
9. Informacje końcowe:
- pływalnia 25m- 6 torów;
- wyścig rozpocznie się skokiem do wody na główkę i/lub startem z wody;
- w trakcie trwania rozgrzewki tor 6. będzie torem jednokierunkowym, przeznaczonym m.in. na ćwiczenie skoków do wody;
- pomiar czasu na zawodach: ręczny.
10. Kontakt:
- kierownik zawodów – Agata Mikulec- nr telefonu 12 291-21-96 wew.26. w godz. (08:00- 13:00).

Internetowa sprzedaż biletów