sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Jarmark Tradycji i Rękodzieła

Jarmark Tradycji i Rękodzieła

To nawiązanie do istniejącej od roku 1849 tradycji cotygodniowych targów, odbywających się w Krzeszowicach w każdy poniedziałek z mocy dekretu Jego Exellencyi Naczelnika Rządu Królestwa Galicyi i Lodomeryi.

Targ miał ogromne znaczenie dla miejscowej i okolicznej ludności, a można było na nim kupić lub sprzedać zwierzęta gospodarcze, płody rolne, wyroby rzemieślnicze. To jeden z najsławniejszych targów w okolicy, popularny po dziś dzień.

Ten właśnie tradycyjny obraz dawnego targu chcemy odtworzyć, organizując Jarmark Tradycji, bogaty przepychem stoisk, ludowego rękodzieła, garncarzy, gospodyń i kulinariów, rozbrzmiewający gwarem rozmów i śpiewem przybyłych do Krzeszowic regionalnych grup ludowych. Do współpracy przy organizacji jarmarku zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, artystów ludowych i rękodzielników z całej Polski.

Internetowa sprzedaż biletów