Ptaki (mewy) na tle nieba

Ptasie wędrówki

Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach

3 lutego o godz. 10.00 kolejne spotkanie Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach.

Podczas warsztatów: 

- poznamy ptasie przygody, dylematy i zagrożenia podczas wędrówek,

- zapoznamy się ze zwyczajami ptaków po dotarciu na miejsce 

- poznamy ciekawe odgłosy oraz typy ptasich piór,

- wyznaczymy na mapie trasy migracyjne ptaków.

Zajęcia poprowadzą Andrzej Barć i Krzysztof Ekstowicz z grupy Ptakofonia