Rysunek i malarstwo dla dzieci i młodzieży

Rysunek i malarstwo dla dzieci i młodzieży

***UWAGA! BRAK MIEJSC***

RYSUNEK I MALARSTWO DLA DZIECI - 10-12 LAT - czw. 16.45-18.15

RYSUNEK I MALARSTWO Z ELEMENTAMI HISTORII SZTUKI DLA MŁODZIEŻY - 13-15 LAT - wt.18.30-20.00

Poznajemy i doskonalimy techniki rysunkowe i malarskie: akwarela, gwasz, tempera, akryl, plakatówka, pastel suchy i olejny, wodorozcieńczalny, tusze, itp. Tworzymy prace z wyobraźni, z modela, martwe natury, pejzaże, portrety, sceny rodzajowe, interpretacje tematu. Uczymy się rysować portrety ludzi, zwierzęta, studium drzewa, pejzaże, studium przedmiotu, pracujemy w ołówku, węglem, piórkiem. Poznamy zasady perspektywy z jednym, dwoma i trzema punktami zbiegu, perspektywę malarską, powietrzną, iluzję w rysunku i malarstwie. Nauczymy się rysowania i malowania światłocienia i sfumato na podstawie dzieł klasycznych z Renesansu, Baroku ale też Impresjonistów, Romantyków, Kubistów, Fowistów, itd.. Poznamy elementy historii sztuki i zinterpretujemy dzieła sztuki. Nauczymy się kompozycji, podstaw perspektywy, proporcji, pracy z kolorem, poeksperymentujemy z technikami, stworzymy grafiki: monotypie, linoryty, itp. Poeksperymentujemy z rzeźbą, stworzymy rzeźby pełnoplastyczne i płaskorzeźby (glina, gips, masa porcelanowa, instalacja), połączymy techniki (kolaże), namalujemy kopię i wiele innych.

PROWADZĄCA: BARBARA DEC