CKiS w Warszawie!

CKiS w Warszawie!

W połowie stycznia nasi pracownicy wzięli udział w warsztatach stacjonarnych w samym centrum Warszawy. Spotkania miały na celu przybliżenie obszaru zapewniania dostępności w instytucjach kultury. W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy mieli okazję poczuć się jak osoba z niepełnosprawnością, m.in. poruszać się z opaskami na oczach i po ciemku pokonywać dystanse, podejmując się jednocześnie realizacji zadań im przypisanych. W obszarze słyszenia i rozumienia nauka komunikacji za pomocą podstawowych gestów oraz wczucie się w osobę nadwrażliwą na bodźce zewnętrzne. Później przyszedł czas na ćwiczenia na wózkach inwalidzkich w ramach, których uczestnicy podejmowali próby pokonywania przeszkód a także samego poruszania się na wózku i stosowaniu pewnych trików. Drugiego dnia szkolenia przyszedł czas na rozmowy na forum, wymianę doświadczeń i prace w grupach w ramach kwestii dotyczących m.in. tekstów alternatywnych, opisów oraz języka prostego, łatwego do czytania. Owocny czas spędzony podczas tych warsztatów był pierwszą częścią szkoleń w stolicy.

Na początku marca odbyło się drugie szkolenie typowo sieciujące - dające możliwość jeszcze głębszego poznania innych uczestników projektu, szczegółów dotyczących ich działań oraz wymiany doświadczeń. W grupach regionalnych (wraz z województwami sąsiadującymi) prezentowane były wystąpienia dotyczące naszych przedsięwzięć grantowych.

W drugim dniu szkolenia uczestnicy mieli okazję posłuchać o tym jak wdraża się Model dostępności w dużych jednostkach takich jak Narodowe Centrum Kultury, Instytut Muzyki i Tańca. Zaprezentowana została również historia „Festiwalu Kultury bez barier”, który od ponad 10 lat pokazuje jak tworzyć i promować dostępne wydarzenia kulturalne.

Ważnym elementem dwudniowego spotkania była wizyta studyjna w Muzeum Narodowym Warszawie. Uczestnicy mieli za zadanie zwrócić uwagę na to jak przystosowana jest ta jednostka względem poszczególnych niepełnosprawności (widzenie, poruszanie się, rozumienie).

Udział w warszawskich szkoleniach był niezwykle ciekawą i mocno rozwijającą przygodą. Dzięki niej delegowani pracownicy CKiS mogli doświadczyć i na własne oczy zobaczyć jak ludzie z różnymi niepełnosprawnościami potrafią doskonale funkcjonować w społeczeństwie gdzie niestety pojawia się wiele stereotypów w obszarze niepełnosprawności.

Pozyskana wiedza i doświadczenie pozwoli wdrażać zupełnie nowe i unowocześniać stare rozwiązania, tak aby każdy miał zapewniony równy dostęp.

Udział w spotkaniach był realizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „Udostępniamy – nie wykluczamy”. Projekt „Kultura bez barier” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.