Misja CKiS

Naszą Misją jest współtworzenie oraz rozwijanie kultury i sportu w lokalnej społeczności, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb, pasji, umiejętności, kreowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Więcej