Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

 § 1 Administrator danych oraz zawartość polityki prywatności

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.ckiskrzeszowice.pl (zwanej dalej: „Serwisem”).

2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem danych jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach z siedzibą w Krzeszowicach (32-065), ul. dr. Jana Walkowskiego 1, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Krzeszowice pod numerem 4011-4, NIP: 676-10-87-093, REGON: 350759219, zwane dalej CKiS lub Administratorem.

3. Dane osobowe zbierane przez CKiS za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. W CKiS funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, pod adresem poczty elektronicznej: iod@ckiskrzeszowice.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres Administratora z dopiskiem: Inspektor Danych Osobowych.

5. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Serwis, w tym informacje z zakresu mechanizmu Cookies wykorzystywanego w serwisie internetowym.

6. Polityka prywatności zawiera także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników na fanpage’u CKiS na portalu społecznościowym Facebook, Instagram oraz kanale CKiS na portalu YouTube.

 

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

Administrator zbiera dane od Użytkowników Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych na Serwisie, a także informacje o aktywności użytkownika na Serwisie w poszczególnych celach:

 

1. Subskrypcja do newslettera (podstawa prawna art. 6, ust. 1 lit. b RODO);

a) Zgadzając się na subskrypcję newslettera, Użytkownik oświadcza iż zapoznał się z Polityką prywatności.

b) Zgadzając się na subskrypcję newslettera, Użytkownik oświadcza iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez CKiS danych osobowych zawartych w formularzu, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO”.

c) Zgadzając się na subskrypcję newslettera, Użytkownik oświadcza iż wyraża zgodę na otrzymywanie od CKiS, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji, w rozumieniu ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

d) Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów prowadzonych przez CKiS wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi aktualne wydania newslettera. Podanie imienia jest niezbędne do otrzymywania spersonalizowanych wiadomości.

e) Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Dane podawane poprzez usługę newsletter są przez nas wykorzystywane w celu informowania Użytkowników
o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez CKiS.

f) W każdej chwili Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania newslettera, poprzez kliknięcie w link rezygnacji, który znajduje się w treści informacji rozsyłanych w ramach Newslettera
u dołu wiadomości. Po zrezygnowaniu ze subskrypcji dane osobowe Użytkownika ulegają automatycznemu usunięciu z bazy danych.

 

2. Sprzedaż biletów (podstawa prawna art. 6, ust. 1 lit. b, c, f RODO)

a) Sprzedaż biletów prowadzona jest przez serwis kupbilecik.pl.

b) Sprzedaż biletu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Złożenie zamówienia wymaga podania adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska w celu możliwości przesłania imiennego biletu oraz danych teleadresowych w celu wystawienia faktury lub kontaktu. Podanie ww. danych jest obowiązkowe, tzn. ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zakupu biletów.

c) Zebrane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów.

 

3. Sklep online

a) sklep online działa na podstawie regulaminu sklepu online (link do regulaminu),

b) Sprzedaż wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Klientów dokonujących zakupu w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia wymaga podania adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu (w przypadku wyrażania zgody w celach kontaktowych) oraz danych teleadresowych w celu wystawienia faktury. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia oraz realizacji zamówienia w sklepie.

c) Operatorem transakcji finansowych za pomocą płatności online jest : Autopay S.A.  z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.  Kapitał zakładowy 2 205 500 PLN (wpłacony w całości), na warunkach określonych w polityce prywatności znajdującą się pod adresem: https://autopay.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf


4. Fanpage CKiS na portalu społecznościowym Facebook.

a) Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.

b) Informacje zawarte na profilu Użytkownika oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

c) Administrujemy dane Użytkowników tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na ich pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

d) Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

e) Aktywność Użytkownika związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.

f) Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

g) Przetwarzamy dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,

h) Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage’a pod nazwą Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu CKiS, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit e. RODO). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

i) Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkownika na jego własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • dane opublikowane przez Użytkownika na profilu Facebook;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage - użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest ze strony Użytkownika dobrowolne;
 • treść komentarzy Użytkownika oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Business Suite” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 j) Dane Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 

 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na pytania Użytkownika;
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
 • dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Business Suite” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 k) Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

 

5. Kanał CKiS na portalu społecznościowym YouTube.

a) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w następujących celach:

 • w celu prowadzenia kanału na portalu społecznościowym YouTube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez YouTube LLC i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube tj. komentarze, chat, wiadomości w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO;
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit a. RODO oraz na podstawie wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających
  z przepisów prawa.

b) Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji kanału poprzez kliknięcie ikony „Subskrubuj”, opublikowały swój komentarz pod filmami zamieszczonymi na kanale. Mogą to być następujące kategorie dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkownika na jego własnym profilu na portalu społecznościowym YouTube;
 • dane opublikowane przez Użytkownika na profilu YouTube;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających kanał, udostępnione przez YouTube stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu YouTube, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na YouTube, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia kanału.

c) Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości korzystania z kanału lub pozostawiania komentarzy.

6. Przekazanie danych osobowych do CKiS jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi złożenie i realizację zamówień Użytkownika. 

 

6. Fanpage CKiS na portalu społecznościowym Instagram

a)   działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Instagram. Serwis Instagram jest jednym z produktów Facebooka.

  1. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
  2. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
  3. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
  4. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: pod adresem: https://help.instagram.com.

f) Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

  • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony “Lubię to” lub “Obserwuj”,
  • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
   1. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage  na portalu społecznościowym Instagram na warunkach oraz na zasadach określonych przez Instagram i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu biblioteki, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej
    z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze, wiadomości), w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   2. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
  • podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram,
  • dane opublikowane przez Państwa na profilu Instagram;
  • zdjęcie profilowe;
  • informacje, które dostarczają Państwo na swój temat Administratorowi (poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcji na posty, treść dodanych komentarzy lub opublikowane zdjęcia)
  • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Business Suites” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
  1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 
   1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
   2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
   1. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
   1. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
   2. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Business Suites” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
   3. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
   4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

 

 

 § 3 Udostępnianie oraz powierzanie danych, okres ich przechowywania

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta CKiS przy prowadzeniu Serwisu. Przetwarzane dane osobowe są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora, na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych (obsługa Serwisu, obsługa IT, dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych).

2. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na CKiS przez przepisy prawa.

3. Dane osobowe będą udostępniane w przypadku skierowania żądania udostępnienia przez organy państwowowe, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się  do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Odbiorcą danych osobowych może być: właściciel portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy oraz właściciel portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/.

6. Administrator nie przekazuje danych Użytkownika poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i Instagram. Serwis Facebook  i Instagram może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje na ten temat można uzyskać na https://www.facebook.com/policy.php.

 Serwis YouTube stosuje klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez YouTube pod adresem
https://www.youtube.com/intl/pl/about/ lub www.privacyshield.gov/EU-USFramework

 

 § 4 Działania marketingowe

1. Na Serwisie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, którzy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Serwisie.

2. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.

3. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, w szczególności z uwagi z uwagi na sporadyczność tych działań, a Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Serwisu.

4. W celach marketingowych serwis internetowy CKiS może zawierać odnośniki do innych stron www. CKiS nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu ckiskrzeszowice.pl

5. W celu dostosowania treści Newslettera do oczekiwań Użytkowników, CKiS używa narzędzi do analizowania działań odbiorców po otrzymaniu wiadomości, a następnie profilowaniu pod kątem ich preferencji. Działania te nie mają jednak wpływu na sytuację prawną Użytkowników.

 

 § 5 Mechanizm plików Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
z siedzibą ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
     w ramach Serwisu;

b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. ostatnio oglądanych pozycji;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

 

 § 6 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji zawartych w art. 15 RODO.

2. Prawo do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO,

3. Prawo do sprostowania – żądania sprostowania jej danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych,

4. Prawo do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania,

5. Prawo do ograniczenia – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

6. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO,

7. Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO,

8. Prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

10. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@ckiskrzeszowice.pl, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres Administratora z dopiskiem: Inspektor Danych Osobowych.

 

 § 7 Zmiany polityki prywatności

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani na Serwisie.

2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 22.04.2020 r.