Kontakt

Kontakt

ul. dr J. Walkowskiego 1
32-065 Krzeszowice
tel +48 12 282 14 65

NIP 6761087093
Regon 350759219

Nr rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach: 70 8612 0003 0010 0000 0026 0007