Logotyp 68 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Eliminacje miejsko-gminne 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w eliminacjach miejsko-gminnych 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Uczestnicy konkursu przygotowują repertuar, który nie był prezentowany w innych konkursach recytatorskich

Eliminacje miejsko-gminne w Krzeszowicach odbędą się 27 marca 2023 (poniedziałek) od godz. 9.00 w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach przy ul. Walkowskiego 1.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2023 roku. Karty zgłoszeń należy przesłać drogą mailową na adres: m.smutek@ckiskrzeszowice.pl Oryginały kart należy złożyć najpóźniej w dniu przesłuchań. Karty oraz regulamin dostępne są w załącznikach.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

1. Turniej Recytatorski

Uczestnicy występują w różnych kategoriach wiekowych:
- dzieci ze szkół podstawowych klasy I-III,

- dzieci ze szkół podstawowych klasy IV-VI,

- dzieci ze szkół podstawowych klasy VII-VIII,

- młodzież szkół ponadpodstawowych,

- osoby dorosłe.

Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz proza.
Do wykonania uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki. Sąd Konkursowy może zwrócić się z prośbą o wykonanie drugiego wiersza. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.


2. Turniej Wywiedzione ze słowa

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Obowiązują następujące zasady:

- uczestnicy występują bez podziału na kategorie,
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów).
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

3. Turniej Teatrów jednego aktora 

- uczestnicy występują bez podziału na kategorie
- obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki
Czas występu nie może przekroczyć 30 minut. 

4. Turniej Poezji Śpiewanej

- występują tylko soliści,
- uczestnicy występują bez podziału na kategorie,
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej,
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę,
- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym,
- do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny
(do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback),
- utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 12 minut.

Najlepsi uczestnicy zostaną zakwalifikowani do eliminacji powiatowych.
68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który jest równocześnie finałem dla uczniów szkół podstawowych.

W eliminacjach powiatowych wezmą udział laureaci eliminacji miejsko-gminnych w Krzeszowicach, wytypowani przez członków komisji oceniającej, powołanej przez dyrektora Centrum. O terminie eliminacji powiatowych poinformujemy każdego z laureatów konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 571 401 011 lub 571 401 057.