Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach

Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach

*** UWAGA! BRAK MIEJSC! ***

Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach (DUwK) zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na nowy cykl zajęć. DUwK to zabawa w studiowanie, spotkania z wykładowcami wyższych uczelni, popularyzatorami nauki, pasjonatami. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, projekcji, pokazów eksperymentów, wykładów, a każde spotkanie to inny temat i nowa osoba prowadząca.

Na pierwszych zajęciach studenci otrzymują indeksy, a dzięki obecnościom zdobywają zaliczenia. Na zakończenie roku akademickiego każdy otrzyma pamiątkowy dyplom.

Zajęcia trwają godzinę zegarową i odbywają się w soboty, od 10.00, raz w miesiącu.

 

Zapraszamy do Kopalni Talentów w Krzeszowicach (ul. św. Floriana 3)

Opłata za karnet na pierwszy semestr zajęć to 175 zł, na drugi 140 zł. Płatność przelewem (nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach 70 8612 0003 0010 0000 0026 0007, tytułem: imię i nazwisko dziecka, DUWK) lub w wyjątkowych przypadkach w kasie w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

Na zajęcia DUWK obowiązują zapisy. Aby zapisać dziecko na zajęcia, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który będzie aktywny od 4 września od godz. 19.00. 

Harmonogram zajęć:

- w semestrze zimowym:  7 października, 18 listopada, 9 grudnia,  13 stycznia, 3 lutego

- w semestrze letnim:  daty zostaną podane w późniejszym terminie. 

Kontakt:

Marta Smutek – koordynator DUwK
m.smutek@ckiskrzeszowice.pl
tel. 571-401-011